Zina, Fuhuş, Namus İle İlgili Ayet ve Hadisler

Zina, Fuhuş, Namus İle İlgili Ayet ve Hadisler

Etrafımızdaki insanları fuhuş ve zina bataklığından çıkaralım.. Aşk ve flört gibi kavramlar etrafında zina günahı işleniyor.. 24 saatlik yayınının neredeyse yarısından fazlasını “aşk” kavramına ayıran medya organları sayesinde, zina günahı ciddi bir biçimde toplumda yayılmaya başladı.

Zina, Fuhuş ve Namus İle İlgili Ayetler:

Zinaya yaklaşmayın! O; hayasızlık, çirkin, aşağı bir iş, kötü bir yoldur.
| Kur’an-ı Kerim – [İsra 32]


Ey Resulüm, müminlere söyle, harama bakmasınlar ve avret yerlerini haramdan korusunlar! Müslüman kadınlar da ziynetlerini göstermesinler, başörtülerini yakalarına kadar örtsünler!
| Kur’an-ı Kerim – [Nur 31]


Fuhşun açığına da, gizlisine de yaklaşmayın.
| Kur’an-ı Kerim – [Enam 151]


Müminler, namazlarını huşu içinde kılar, boş, lüzumsuz şeylerden yüz çevirir, zekatlarını verir, iffetlerini korur, emanet ve ahidlerine riayet ederler.
| Kur’an-ı Kerim – [Müminun 1-8]


Onlar ki, Allah ile beraber başka bir ilaha ibadet etmezler; hak bir sebep olmadıkça Allah’ın haram kıldığı cana kıymazlar ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa cezasını bulur. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve onun içinde alçaltılmış olarak devamlı kalır. Ancak tevbe edip iman eden ve salih bir amel işleyen müstesna. İşte onların kötülüklerini Allah iyiliklere çevirir. Allah gafurdur, rahîmdir.
| Kur’an-ı Kerim – [Furkan 68-70]


 

 

Zina, Fuhuş ve Namus İle İlgili Hadisler:

Yemin ederim ki, birinin başına demir çivi sokulması, yabancı bir kadına dokunmasından daha hafiftir.
| KAYNAK: Taberani


Sizin için en çok korktuğum şey zinadır.
| KAYNAK: Taberani


Zina etmeyin, kadınlarınızın cazibesi, sevgisi gider, soğukluk başlar.
| KAYNAK: İ.Neccar


[Bilhassa] zina eden ihtiyar lanete uğrar.
| KAYNAK: Bezzar


Zina fakirliğe yol açar.
| KAYNAK: Beyheki


Gençliğini zinadan koruyan [mümin] Cennete girer.
| KAYNAK: Beyheki


Bir kadın, beş vakit namazını kılar, namusunu korur, kocası ile iyi geçinirse, dilediği kapıdan Cennete girer.
| KAYNAK: İbni Hibban


Ey gençler, namusunuzu koruyun, zina etmeyin! İyi bilin ki, namusunu koruyana Cennet vardır.
| KAYNAK: Hakim


Kötülükten korunmak için, nikahlı yaşayın ve iffetli olun!
| KAYNAK: İbni Asakir


Onun bunun karısını, kızını ayartan bizden değildir.
| KAYNAK: İ.Ahmed


Azab-ı İlahiden korkarak, başını yabancı kadından çevirene, Allahü teâlâ ibadetin tadını duyurur.
| KAYNAK: Hakim


Harama bakmayan gözler, Cehennem ateşi görmez.
| KAYNAK: İsfehani


Kadına, şehvetle bakanın, gözlerine erimiş kurşun dökülüp, Cehenneme atılır.
| KAYNAK: M. Enhür


Avret yerini açana, başkasının avret yerine bakana Allah lanet etsin!
| KAYNAK: Beyheki

Kadının yüzünden ve iki eli ayasından başka bütün bedeni avrettir.
| KAYNAK: M.Enhür


Bir yerde, zina ve riba çoğalırsa, o yerin halkı, belaya maruz kalır.
| KAYNAK: Hakim


Zina fakirlik getirir.
| KAYNAK: Buhari


Zinaya devam eden, putperest gibidir.
| KAYNAK: Harâiti


Zina edenin yüzü Cehennemde ateşle yanar.
| KAYNAK: Taberani


Zina edenlerin avretlerinin kokusu, bütün Cehennem halkına eza verir.
| KAYNAK: Bezzar


Allah indinde zinadan büyük günah yoktur.
| KAYNAK: R. Nasıhin


Sizin için en çok korktuğum şey zinadır.
| KAYNAK: Taberani

Rüyamda, heladaki necaset gibi pis kokan kimseler gördüm. Sonradan bunların zina edenler olduğunu öğrendim.
| KAYNAK: İ.Hibban


Kötü kadınlar, çoğalıp, zina toplum içinde yayılırsa, halk, daha önce görülmemiş bulaşıcı hastalıklara maruz kalır.
| KAYNAK: Beyheki


Bir facire [kötü] kadının fücuru [kötülüğü] bin erkeğin fücuru gibi ve bir iyi kadının iyiliği, yetmiş sıddıkın iyiliği gibidir.
| KAYNAK: Ebu Nuaym


Siz iffetli olursanız, kadınlarınız da iffetli olur.
| KAYNAK: Hakim


Namusunuzu koruyun, zina etmeyin! Namusunu koruyana Cennet vardır.
| KAYNAK: Hakim


Kötülükten korunmak için, nikahlı yaşayın ve iffetli olun!
| KAYNAK: İbni Asakir


Zina eden, aynı şeye maruz kalır. |
| KAYNAK: İ.Neccar


Kadına, şehvetle bakanın, gözlerine erimiş kurşun dökülüp, Cehenneme atılır.
| KAYNAK: M. Enhür


Gözlerin zinası harama bakmak, kulakların zinası zinaya götürecek sözleri dinlemek, dilin zinası zinaya sebep olacak sözleri konuşmak, ellerin zinası namahremi tutmak, ayakların zinası günah olan yerlere gitmektir.
| KAYNAK: Buhari


Komşu kadına, arkadaş hanımına şehvet ile bakmak, yabancı kadına bakmaktan on kat daha günahtır. Evli kadınlara bakmak, kızlara bakmaktan bin kat daha günahtır. Zina günahları da böyledir.
| KAYNAK: Taberani


Ey kadınlar, ancak mahreminiz olan erkeklerle konuşun, mahreminiz olmayanlarla konuşmayın!
| KAYNAK: İbni Said (Ramuz’un 469. sayfasında yazılıdır.)


Yemin ederim ki, kişinin başına demirden bir şişin, bir çivinin çakılması, yabancı bir kadına dokunmasından daha hafif kalır.
| KAYNAK: Taberani


Kadınlarla bir arada yalnız kalmaktan sakının. Allahü teâlâya yemin ederim ki, bir kişi bir kadınla yalnız kalınca, aralarına şeytan girer. Bir kimsenin çamurlu bir domuzla sıkışmış durumda olması, o kimse için kendine helâl olmayan bir kadına dokunmasından daha hafif kalır.
| KAYNAK: Taberani


Zinanın dünyada üç zararı vardır:
1- Güzelliği ve parlaklığı giderir,
2- Fakirliğe yol açar,
3- Ömrün kısalmasına sebep olur.
Âhiretteki üç zararı:
1- Allahü teâlâ gazap eder.
2- Sorgu suali, hesabı çetin geçer.
3- Cehennem ateşinde azap çekmeye sebep olur.

| KAYNAK: Taberani


Koku sürünüp dışarı çıkan ve kokusunu duyurmak için bir topluluğun yanından geçen kadına ve ona bakana [onu koklayana] zina günahı yazılır.
| KAYNAK: Nesai


Kişinin başına demir bir şişin saplanması, yabancı kadına dokunmasından daha hafif kalır.
| KAYNAK: Taberani, Beyheki


Ebu Umame ra’den rivayet edilmiştir:
Genç bir delikanlı Peygamberimizin meclisine gelerek “Ey Allah’ın Resulü ! Zina etmem hususunda bana izin ver!” dedi. Bunun üzerine orada bulunanlar “Sus, sus!” diye onu engellemeye çalıştılarsa da, Peygamberimiz asv “Bırakın da yanıma gelsin!” dedi. Gencin yanına gelmesi üzerine de ona “Annenin zina etmesi senin hoşuna gider mi?” buyurdu. Genç “Hayır! Allaha yemin olsun ki (hoşuma gitmez) Allah beni sana feda kılsın” karşılığını verdi. Hz. Peygamber “(Sen nasıl istemiyorsan) diğer insanlar da annelerinin zina etmelerinden hoşlanmazlar. Peki kendi kızının zina etmesi senin hoşuna gider mi?” buyurdu. Genç ““Hayır! Allaha yemin olsun ki (hoşuma gitmez) Ey Allahın resulü! Allah beni sana feda kılsın” cevabını verdi. Peygamber as bu kez “Sen hoşlanmadığın gibi diğer insanlar da kızlarının zina etmelerinden hoşlanmazlar. (Söyle bakalım) kızkardeşinin zina etmesi senin hoşuna gider mi?” dedi. Genç buna da “Hayır istemem ey Allah’ın Rasulü! Canım sana feda olsun. Tabii ki bunu da istemem” dedi. Hz. Peygamber’in “İnsanlar da kız kardeşlerinin zina etmesini istemez. Peki teyzenin zina etmesi senin hoşuna gider mi?” buyurması üzerine, yine “Canım sana feda olsun ey Allah’ın Rasulü! Bunu da istemem” cevabını verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber “Diğer insanlar da senin gibi, teyzelerinin zina etmelerini istemez” dedikten sonra mübarek elini onun omzuna koyarak “Rabb’im! Bu kulunun günahlarını bağışla, kalbini her türlü kötülükten arındır, Onu zinadan koru!” diye dua etti. Bundan sonra hiç kimse bu gencin kadınlara dönüp baktığını görmedi.

| KAYNAK: Ahmed, Taberani


Ebu Hureyre (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)’in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
“Yedi zümreyi Allah gölgenin olmadığı (kıyamet) gününde kendi gölgesinde gölgelendirecek.
Adil imam (idareci, devlet reisi).
Allah azze ve celle’ye ibadet ederek yetişen genç.
Kalbi mescidlere asılı (mescidlerde namaz kılmaya düşkün) olan adam.
Allah için birbirini seven, bu yüzden bir araya gelip, ayrılan kişiler.
Güzellik ve zenginlik sahibi bir kadının davet ettiği ve “Ben Allahdan korkarım” diyerek bu daveti reddeden adam.
Sadaka veren ve sadakasını sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek derecede gizleyen adam.
Yalnızken Allahı zikredip, gözlerinden yaş döken adam.

| KAYNAK: Buhari, Müslim


Ebu Hureyre (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)’in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
Zina eden zina ettiği zaman mümin olarak zina etmez. Hırsız hırsızlık yaptığı zaman, mümin olarak hırsızlık yapmaz. İçki içen içki içerken mümin olarak içmez.

| KAYNAK: İbn Ebi Şeybe, Buhari, Müslim


Ebu Hureyre (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)’in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
Mümin zina ettiğinde, iman ondan çıkar. Onun üzerinde bulut gibi durur. Onu bıraktığında iman ona geri döner.

| KAYNAK: Ebu Davud, Hakim, Beyhaki


Heysem b. Malik Et-Tai (ra)’den, Peygamber (asv)’in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
“Allah katında şirkten sonra, zinadan daha büyük günah yoktur.”

| KAYNAK: Ahmed, İbn Ebid-Dünya


İbn Mesud (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)’in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
Nebi (sav)den “En büyük günah hangisidir” diye soruldu. Cevaben “Allah seni yarattığı halde, ona eş koşmandır.” Buyurdu. Ben “sonra hangisidir?” diye sordum. “seninle yemek yer (yemeğime ortak olur) korkusuyla çocuğunu öldürmendir” dedi. Ben yine “sonra hangisi” dedim. Buyurdu ki: “Komşunun hanımıyla zina etmendir”. Allah bunu tasdik etmek için “Onlar ki, Allah ile beraber başka bir ilaha ibadet etmezler; hak bir sebep olmadıkça Allah’ın haram kıldığı cana kıymazlar ve zina etmezler” ayetlerini indirdi.

| KAYNAK: Firyabi, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhari, Müslim, Tirmizi,
İbn Cerir, İbn Münzir, İbn Ebi Hatim, İbn Merduye, Beyhaki.


Ebu Said El-Hudri (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)’in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
“Her sabah iki melek: “Kadınların yüzünden erkeklere yazıklar olsun, erkeklerin yüzünden de kadınlara yazıklar olsun” diye nida ederler.”

| KAYNAK: İbn Mace, Hakim.


Ukbe b. Amir (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)’in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
(Kendilerine nikah düşen) kadınların yanlarına girmekten sakının. (Onlarla baş başa kalmayın). Ensardan birisi “Ya ResulAllah! Kayın olursa ne dersin?”. Peygamber as “Kayın ölümdür” buyurdu.

| KAYNAK: Ukbe b. Amir (ra)


Bir erkek bir kadınla baş başa kalırsa, onların üçüncüsü mutlaka şeytandır.
| KAYNAK: Tirmizi


Bureyde (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)’in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
Ahdini (aralarındaki anlaşmaları) bozan hiçbir topluluk yoktur ki, onların arasında öldürme olayları olmuş olmasın. Zinanın yaygınlaştığı bir toplulukta ise muhakkak ki, Allah onlara ölümü musallat eder. Bir topluluk zekatı menederse (zekat vermez ve birbirlerine zekat vermemeyi tavsiye ederlerse) Allah onlara yağmur vermez.”

| KAYNAK: Hakim


İbn Abbas (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)’in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
“Bir şehirde zina ve riba (faiz) yaygınlaşırsa, onlar Allahın azabını kendilerine hak etmiş olurlar.”

| KAYNAK: Hakim, Ebu Ya’la


İbn Ömer (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)’in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
“Zina fakirliği miras bırakır.”

| KAYNAK: Hakim, Taberani


Amr b. As (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)’in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
“İçinde zina zuhur eden, yaygınlaşan hiçbir topluluk yoktur ki, onlar kıtlıkla cezalandırılmış olmasın. Yine içinde rüşvetin yaygınlaştığı hiç bir topluluk yoktur ki, korkuyla cezalandırılmasın.”

| KAYNAK: Ahmed