Kısaca özetlemek gerekirse: Nur suresindeki ayeti kerime, zina eden birinin ahlâki seviyesinin ancak kendisi gibi ya da müşrik biriyle evlenebileceğini beyan etmektedir. Fakat bu günahı işleyen erkek veya kadın pişman olmuş, tövbe istiğfar etmiş, aynı günaha bir daha dönmemeye karar vermişse evlenebilir.

Zina Eden Biriyle Evlenmenin Hükmü Nedir?

 

Açıklaması:

Kur’ân diyor ki: “Zina eden bir erkek, zina eden veya müşrik bir kadından başkasını nikâhlayamaz. Zina eden bir kadın da zina eden veya müşrik bir erkekten başkasıyla nikâhlanamaz. Bu, mü’minlere haram kılınmıştır.” (Nûr, 24:3)

 

Bu bilgi doğrultusunda hareket ederseniz, ancak zinaya girmemiş, iffetini muhafaza etmiş birisiyle evlenebilirsiniz. Zinakâr birisiyle evlenmeniz size uygun düşmez, doğru da olmaz.

Çünkü İslam hukukuna göre, zina suçu bir ayrılık ve boşanma sebebidir.

Bu birinci husus. Bir de ikinci husus var. O da bu ve bunun gibi günahı işleyenler pişman olmuşlar, tövbe istiğfar etmişler, aynı günaha bir daha dönmemeye karar vermişlerse iffetli bir hanıma evlenebiliyor. Aynı surenin 5. âyeti şöyle:

“Ancak daha sonra tövbe edip ıslah olanlar müstesnadır. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.” (Nûr, 24:5)

Çünkü hangi günah olursa olsun, aynı günahta ısrar edilmedikçe, tövbe istiğfar ettikten sonra temizleniyor.

Bu insanlara Allah’ın bir lütfudur. Fakat bu lütuf, insanı günaha karşı hassaslaştırmalı, korumalı ve kararlı olmalıdır.

Hele hele zina gibi insan haysiyetini ciddi biçimde yaralayan bir günah olunca, mesele daha da büyük bir önem kazanıyor. Çünkü insanın koruması gereken en önemli iki değerinden biri dini iken, diğeri namusudur.