Zilhicce Ayında Oruç (İlk 10 Gün)

Resulullah sallallahü Aleyhi ve sellem buyurduki; Adem Aleyhisselam cennetten çıkarılıp dünyaya gönderildiğinde hatasına son derece pişman olup 300 yıl: La ilahe illa ente sübhaneke ve bihamdike alimtü suen ve zalemtü nefsi fağfir li ve ente harul gafirine verhamni inneke erhamer rahimin. diye yalvardı, inledi. Bunun üzerine Allahü Teala Bakara suresinde bildirdiği üzere: Ey Adem senin zayıf haline acıdım. Zelleni af,tövbeni kabul ettim diye vahyelledi. Zilhiccenin ilk on günü bereketiyle tövbesi kabul olup mağfiretine kavuştu. Bunun gibi nefsine uyan mümin, bu on günde Allahü teala’ya tövbe eder, ibadet ve taate koyulursa, Allahü Teala ona rahmet eder, ona mağfiret eder, ihsanda bulunur. Hatta rahmet ve fazileti ile onun günahını sevaba çevirir.

1.Gün: Bir kimse o gün oruç tutarsa Allah onun her günahını bağışlar

2.Gün: Allahü Teala, Yunus(as) Peygamberin duasını kabul buyurdu, kendisini balığın karnından çıkardı. Bir kimse o gün oruç tutarsa Allahü Teala’ya ibadet eden , bu ibadetinde de göz açıp kapayacak kadar zaman için dahi asi olmayacak gibi olur.

3.Gün: Allahü Teala, Zekeriya(as) Peygamberin duasını kabul buyurdu. bir kimse o gün oruç tutarsa, Allahü Teala onun duasını kabul buyurur.

4.Gün:Zilhice ayının dördüncü gününde İsa(as) doğdu.Bir kimse o gün oruç tutarsa , ondan sıkıntı , fakirlik gider. Kıyamet gününde iyilik sever, keremli yazıcı meleklerle olur.

5.Gün: Zilhice ayının beşinci gününde Musa(as) doğdu. Bir kimse o günde oruç tutarsa, m münafıklıktan uzak kabir azabından emin olur.

6.Gün: Zilhicce ayının altıncı gününde Allah Teala Peygamberimiz(sas)’e Hayber kalesini almayı nasip eyledi. Bir kimse o gün oruç tutarsa , Allahü Teala ona rahmet nazarıyle bakar, bir daha ona azap etmez.

7.Gün: Zilhicce ayının 7. günü cehennem kapıları kilitlenir, zilhicce ayının on günleri çıkıncaya kadar açılmaz. Bir kimse o gün oruç tutarsa , Allahü Teala kendisine 70 sıkıntı kapısını kapatır, 70 kolaylık kapısını açar.

8.Gün: Zilhicce ayının sekizinci günü olan Terviye günü bir kimse oruç tutarsa, kendisine o kadar büyük iyilik ihsan edilirki, onların miktarını ancak Allah bilir.

9.Gün: Zilhicce ayının 9. günü olan Arife günü bir kimse oruç tutarsa ,Geçen bir senelik,gelecek bir senelik günahlarının bağışlanmasına sebep olur.

10.Gün: Bugün dininizi sizin için mükemmel ettim , size olan nimetimi tamamladım ilahi emrinin indiği gün, zilhicce ayının onuncu günü idi,kurban bayramıydı. Bir kimse o gün kurban keser kanını akıtırsa, Allahü teala onun ve ailesinin günahlarını çoluk çocuğunun günahlarını bağışlar. Bir kimse o gün bir mümini doyurursa,bir sadaka verirse, Allahü teala kıyamet gününde güvenlik içinde diriltir. Amellerinin tartıldığı terazide ise , onun iyilikleri Uhud dağından daha ağır gelir.