Tirmizî  Abdullah b. Ebi Evfâ’dan nakl ediyor. Re~ sûlüllah (S.A.V.) şöyle buyurmuşlardır:

«— Allah, zulm etmedikçe kadı ile beraberdir. Kadı zulüm yoluna sapınca, Allah ondan ayrılır, şeytan yakasına yapışır da bir daha bırakmaz.»