Yeni yılda kim nerede, ne yapacak?

MÜ’MİNLER, YILBAŞI-NEVRUZ KUTLAMALARI VE
BENZERİ MERASİMLERDEN UZAK DURMALIDIR…

İmamı Rabbani (k.s.)hazretlerinden:

Cehennemin ebedi azabı,küfrün cezasıdır..Bu söze mukabil eğer şöyle bir sual sorulursa :

–Bir şahıs imanı olmakla beraber ,küfür merasimini icra eder ve küfür ehlinin merasimine saygı gösterirse;âlimler, onun küfrüne hükmeder…FİLİNDEN DOLAYI ONU MÜRTEDDEN SAYAR. ..Hind müslümanlar ının ekserisi ise bu belaya müpteladır…!Binaen alyh Âlimlerin fetvaları gereğince o şahsın ,ahırette,ebedi bir azap ile azap olunması gerekir.Halbuki sahıh haberlerle gelmiştir ki ;”Kalbinde zerre kadar iman olan kimse,ebedi olarak azapta kalmaz,Cehennemden çıkar.”

Bu durumda cevaben denilir ki;

—Eğer o şahıs ,sırf kafir ise yani zerre miktarıda olsa bir İMANA sahip değilse,onun nasıbi ebedi azaptır…Allah sübhanehu bizleri bu azaptan korusun.Şayet bu küfür merasimlerini yapmasına rağmen ,kalbinde zerre kadar bir iman varsa ,gene CEHENNEM de azap olunur,lakin ; bu zerre miktarı imanın bereketi ile cehennemde ebedi kalıp yerleşmekten kurtulması ümit edilir….

“Bir keresinde hasta bir şahsın ziyaretine gitmiştim. Ölümü yaklaşmıştı. Haline teveccüh ettiğimde ,kalbinin şiddetli zulmetler içerisinde olduğunu gördüm…Bu zulmetlerin kalkması için ne kadar teveccüh ettiysemde kalkmadı!..Nice taveccühden sonra anlaşıldı ki; bu zulmetler kendisinde gizli bulunan küfürden neşet etmektedir…Bu küdürat (bulanıklık)ın menşe i de ,küfür ehli ile olan karşılıklı sevgi ve saygıdır…

..Ve anladım ki ;bu zulmetlerin def i için teveccüh etmek münasip değildir;Çünkü onun bu zulmetlerden temizlenmesi cehennem azabına bağlıdır. ki; buda küfrün cezasıdır….

“Ve yine bilindi ki ; o şahıs sahip olduğu zerre miktarı iman ile cehennemde ebedi kalmaktan kurtulacaktır….

“Bu hali onda gördükten sonra hatırıma geldi;Bunun namazını kılmak caizmidir değilmidir?Teveccühden sonra zahir oldu ki onun namazını kılmak caizdir.Yani imanı olmakla beraber ehli küfrün adetlerini icra eden , onların muayyen günlerine saygı gösteren müslümanlar’ı bugün olduğu gibi kafirler arasına ilhak etmek doğru olamaz…;münasip olan, onların namazlarını kırmak ve işin sonunda ,ebedi azapdan kurtulmalarını ümid etmektir…
Buraya kadar anlattıklarımızdan anlaşıldı ki ehl-i küfre af ve mağfiret yok…”Şüphesiz Allah kendisine şirk koşanları bağışlamaz…(S.Nisa.A.48)Kişi şayet katıksız kafir ise ,küfrünün cezası ebedi azaptır…

Hristiyan Katolik dünyasının merkezi Vatikan, Hz. İsa nın doğum günün kutlandığı Noel arefesinde ,günün senbolü olan Noal babayı afaroz etti.*dinden çıkarmak manasına gelir*

Bologna kenti Başpiskoposu vatikan adına konuştuğunu belirterek,Noel babay inanmadığını söyledi.
Kardinal Giacomo Biffi, İtalyan gazetelerinde birinci sahifeden verilen beyanatında;
Beyaz saçlı,beyaz sakallı,kırmızı giyimli ,şarlatan kılıklı Noel babaya inanmak ,putpereslik ile muadildir.Noel baba manevi bir sömürme vasıtasıdır.dedi

Noel baba nın tükemin bir senbolü olduğunu söyliyen Kardinal Noel baba yerine Hz.İsa nın doğumunu senbolize eden minyatür dekorasyonlara ve bu peygamberin resimlerine saygı duyulmasını istedi
.
Kardinal Biffi ayrıca, Noel baba nın bilhassa çocukları maddiyata ittiğini ve ödül alma rekabetine de sürüklediğünü kaydetti.Kardinal ın bu açıklamasına gelecek reaksiyonlar ise merakla bekleniyor.(*Hürriyet Gazetesi 31.12.1995 Reha Erus / ROMA)

Hürriyet muhabirinin beklediği bu reaksiyon aradan geçen iki yıla rağmen hala gelmemişe benziyor…

Evet sözde Noel baba aldatmacasına batının yaklaşımı bu noktalara gelmiş durumda…Darısı bizim Noel hayranlarına …

Noel yortusu dedikleri gecenin ve yılbaşı gecesinin Müslümanlık ve Müslümanlar la uzaktan yakından hiç bir alakası yoktur .Noel Hz. İsa (a.s.) nın dünyaya gelmesinin hatırası için Hristiyanlarca yapılan bir bayramdır. Ve bugünün tarihi Hristiyanlar arasında bile ihtilaflıdır. Zira hz. İsa (a.s) doğum tarihi kesdin olarak bilinmemektedir. Katolik, Ortadoks,Protesdan kiliseleri 25 Aralık ta kutlamaktadır. Bu gecede Kilisede ayinler yapılır, daha sonra bunu evlerde değişik şenlikler takip eder.

Bu gece çocuklara hediye dağıttığınıldığına inanılan noel baba ! da efsanevi bir şahsiyettir;gerçekle bir alakası yoktur ve yukarıda geçmiş olan kardinal ve başpiskopos un açıklamaları ise oldukca bazıları için düşünülmesi gereken bir mesele olsa gerek….Yine çamlı,eğlenceli kutlamalar da Hristiyanlarca dini olmaktan çıkıp tamamen folklorik bir şekil almıştır.

Bir tarafdan tahrif edilen bir din ve tamamen yabancı bir kültüre ait olan bu adetin,% 99 Müslüman olduğu iddia edilen bir yerde icra edilişine bakın…

Bir de,yeryüzünde inanan İnsanların, hususiylede Müslümanların sağda solda mağduriyet ve mazlumiyetlerine bakın..

.Evet Dünya dediğimiz şu yeryüzünde Hilal ve Haç Mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Haçlı ruhu her tarafa seferler düzenlemekte,Haç ı Hilal yerine yerleştirmeye çalışmktadır.Müslüman İnsanlara akla hayale gelmeyen işkenceler yapmaktadır buna karşılık,Müslüman olduğunu söyliyen bir yığın İnsan,yılbaşı gecesi alemler düzenliyor,sarhoş olup kendinden geçiyor,her türlü mel anetin içine balıklama dalıyor.