Rasûlullah (sav) buyuruyor:

“-Yedi helâk ediciden kaçının!” Sahâbîler:

“-Ey Allahın Resûlü! Bunlar nelerdir?” diye sordular.

Hazret-i Peygamber (sav):

“-Allah’a ortak koşmak, sihir (büyü) yapmak,
Allah’ın haram kıldığı bir nefsi haksız yere öldürmek,
Faiz yemek,
Yetim malı yemek,
Savaş meydanından kaçmak,
Evli, namuslu ve hiç bir şeyden haberi olmayan kadınlara zina isnad etmektir,” buyurdu.

Kaynak: Buhârî, Vasâyâ 23, Tıb 38, Hudûd 44; Müslim, Îmân 145. Ebû Dâvûd, Vasâyâ 10; Nesâî, Vasâyâ 12