Bu Talmut; cinsî münasebetler; zinalar ve fuhşa ait mi­sal­ler ihtiva etmektedir. Kadınların birbirleriyle ve hayvanlarla yaptıkları şehvani münasebetlerden bahseder. Ve so­nunda şöyle cümlelere rastlanır:

“Yahudi bir dul, kendisini tatmin için her türlü usullere baş vurabilir. Bir kadın, sebebler göstererek bir hayvan ile hayvani münasebetleri ilerletirse bunda münasebetsiz birşey yoktur. Böyle iş­ler ve zevklere kendisini verip de sonradan evlenmeyi düşünen bir kadını bir baş haham bile alabilir.”

“Harikulâde güzel bir kadın, sıcaktan dolayı açık giyinmiş bir halde yeri silerken köyün ma’ruf köpeklerinden biri kapıda zu­hur etmiş ve kadına arkadan tasallut etmiş, kısa bir zaman sonra da bu kadına bir rahiple evlenmek için müsaade verilmiştir. Fakat para ile kendisini satan bir kadın, para karşılığı müşterilere zevk vermek için bir köpekle cinsi münasebette bulunursa bu hareket baş­ka türlü telakki edilir.” (Yebamoth Talmutu , 56 a -59 b)

***

“Her Yahudinin, öğrenimini üç kısma ayırması ve üçte birini Tevrat’ın eğitimine, diğerini Mişna’nın eğitimine ve diğerini de Gemera’nın (Mişna’nın yorum kısmı) eğitimine ayırması ge­re­kir.” (İbrani Edebiyatı, s.14)