Hadis

 

Yâsin, Kur’ân’ın kalbidir. Allah’ı ve ahiret gününü arzu ederek Yâsin okuyan kimsenin geçmiş günahı affedilir. Onu ölülerinize okuyunuz.

Kaynak: Ebû Davud, İbn Mace, İbn Hanbel, Müsned