Yarım hurma ile de olsa cehennemden korunun!

Kaynak: Buhârî, Zekât, 10; Rikak, 51; Tevhîd, 36; Müslim, Zekât, 66-70