Yâr gönlünü işgal için,
Yâr ile meşgul olmak şarttır. . .

Söyleyen: Serdar Tuncer