Yâ Rabbi, senden ebedî bir hayat istemiyorum
Dünyanın refâhını ve sefâsını istemiyorum
Gönül mutluluğunu ve cân rahatlığını istemiyorum
Senin rızân her ne ise onu istiyorum..

Söyleyen: Hâce Abdullah el-Ensârî el-Herevî