Yâ Rabbi !
Bizleri gaflet uykusundan uyandır.
Lütuf ve keremin ile bu duâyı kabul eyle !

Söyleyen: Bâyezîd-i Bestami