Ya Rabbî! Beni insanların nazarında büyük, kendi nazarında da küçük eyleme…

Söyleyen: Hz. Ebu Bekir ra.