Mûsâ -aleyhisselâm- Cenâb-ı Hakk’a bir ilticâsında:

« Yâ Rab! Seni nerede arayayım? » dedi.

Allâh Teâlâ buyurdu ki:

« Beni, kalbi kırıkların yanında ara. »

Kaynak: Ebû Nuaym, Hilye, II, 364