Farkında mısınız? Sizi haktan saptırmaya çalışan, ve sizin sonsuz bir azap çekmenizi isteyen, ve tüm varlığını buna adamış, Allah tarafından lanetlenmiş, ve onun huzurundan kovulmuş, son derece tehlikeli ve sinsi bir düşmanınız var. İsmi; şeytan…
O en büyük düşmanınız. Milyarlarca insanı hileleriyle ateşin içine çekti ve halen çekiyor. Yaşayan her insan bu düşmanın hedefidir. Siz şu anda bu filmi izlerken de sizi gözlüyor ve sizi kandırmanın planlarını yapıyor. O sizi, sizden daha iyi tanıyor ve zaaflarınızı sizden çok daha iyi biliyor.
Tek bir arzusu ve gayesi var; kendisiyle beraber olabildiğince çok insanı, sizde dahil olmak üzere cehenneme sürüklemektir.

O halde bu sinsi düşmana karşı koymak için yapılacak ilk iş; onu çok iyi tanımak, hile ve taktiklerini çok iyi bilmektir. Zira düşmanı tanımadan, onun hilelerini anlamadan, düşmana karşı koymak asla mümkün değildir. Şimdi o sinsi düşmanın birinci ve en tehlikeli silahına geçiyoruz.

Vesvese: Şüphe, kuruntu, tereddüt ve aslı olmayan ihtimaller demektir. Biraz daha bu tanımı açarsak; vesvesenin anlamı; insanın kalbine, ona hissettirmeden peş peşe kötü düşünce sokmaktır. “Zelzele” kelimesinde bir tekrar olduğu gibi, “vesvese” kelimesinde de, yapılan fiilin sürekliliği ve tekrarı söz konusudur. Çünkü insanı bir kere kışkırtmak yeterli olmaz. Ona bir günah işletebilmek için onu tekrar tekrar kışkırtmak gerekir. İşte bu çalışmaya “vesvese”, vesveseyi verene de “vesvas” denir. Nas suresinde “min şerri-l vesvasil hannâs” buyurularak “vesvese veren hannasın şerrinden Allaha sığınmamız” emredilmiştir. Vesvasın; vesvese veren olduğunu öğrendik, ayette geçen hannas ise; açığa çıktıktan sonra saklanan veya ileri çıkıp, geri çekilendir. Bu işi çokça yapan, hannas ismini alır. O halde “vesvasil hannas” ikisi birlikte şu manaya gelir: “vesveseyi veren ve geri çekilen, tekrar tekrar vesvese vermeye çalışan, birincisinde başaramadığında vesvese vermek için ikinci, üçüncü, dördüncü defa ve daha fazla gelendir.

Yine “min şerri-l vesvâsil hannas” ifadesinden, vesvesenin, şer ve kötü fiilin başlangıcı olduğu da anlaşılmaktadır. Eğer vesvesenin sebepleri ve kurtulma yolları bilinmezse insan üzerinde etkili olur ve kalbinde kötülüğe istek meydana getirir. Son adımda ise şer amel ortaya çıkar. Vesvese verenden Allaha sığınmanın anlamı; Allahın henüz başlangıçta şerri yok etmesini dilemektir. Bu konuda Kur’an şöyle emreder;

“Eğer şeytanın seni kışkırttığını hissedersen Allaha sığın.”

Evet vesvese musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür, küçük görsen küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder. Korkmazsan hafif olur, gizli kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder,yerleşir. Mahiyetini bilsen, onu tanısan gider. Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki; cehalet onu davet eder, ilim onu yok eder. Tanımazsan gelir, tanırsan gider.

Alternatif Video Seçeneği 1

Alternatif Video Seçeneği 2