Bizler, vesveseye son bir deva olması niyetiyle eserimizi bir hadis ile tamamlayarak hepinizi Allaha emanet ediyoruz.

Hz. Peygamber (sav)’ın ashabından bir kısmı ona sordular: “Bazılarımızın aklından bir kısım vesveseler geçiyor, normalde bunu söylemenin günah olacağına kaniyiz.” dediler.

Hz. Peygamber (sav): “Gerçekten böyle bir korku duyuyor musunuz?” diye sordu. Oradakiler Evet! deyince: “İşte bu imandan gelir dedi.” Diğer bir rivayette: “(Şeytanın) hilesini vesveseye dönüştüren Allah’a hamdolsun” demiştir.
Müslim’in İbnu Mes’ud (ra)’dan kaydettiği bir rivayet de şöyledir: “Dediler ki: “Ey Allah’ın Resulü, bazılarımız içinden öyle sesler işitiyor ki, onu (bilerek) söylemektense kömür kesilinceye kadar yanmayı veya gökten yere atılmayı tercih eder. “. Hz. Peygamber (sav): “Hayır bu gerçek imanın ifadesidir” cevabını verdi.”

Evet unutmamak gerekir ki boş bir eve hırsız girmez ve korsanlar içerisinde hazine bulunmayan bir gemiye saldırmazlar .bizler böyle bir vesveseye maruz kaldığımızda bilmeliyiz ki iman var ki şeytan geliyor .Bunun için kalp gemisindeki iman hazinesinden dolayı Allah’a hamdetmeli ve en kıymetli hazinemizi çalmaya çalışan şeytanın hilelerini çok iyi anlamalı ve Cenabı Hakka sığınmalıyız.

Alternatif Video Seçeneği 1

Alternatif Video Seçeneği 2