Allah’ın kudreti, azameti, iradesi ve tasarrufu konusunda şüpheler içinde bulunan kişi iflah bulmaz. Hilekâr ve desiseci kişi, Hakk’a vasıl olamaz. Cimrinin yüzü ak olmaz. Hasetkâr kişi, Allah’ın yardımına mahzar olamaz. Dünya köpekleri bile, onun kokmuş etleri (leşleri) üzerinde mekan tutmaz.Allah’ın darbesi, vurduğunun belini kırar. Onu kahreder, helak eder, mahveder. Allah, dilediğini yapar… Ahmaklığın devası yoktur. Hakk’a karşı koyabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Kendini beğenmiş mağrur ile sohbet edilmez. Zalimin vefası olmaz. Gâfilin nûru yoktur. Vefası olmayanın imanı da yoktur.

Söyleyen: Ahmed er-Rifai (k.s)