İmam-ı Gazali, yaşadığı döneme damgasını vurmuş bir din alimidir. Gazali’nin eserleri günümüzde de değerini korumakta, en çok okunan ve başvurulan İslamî temel kaynak eserler arasında yer almaktadır.İmam-ı Gazali’nin en büyük eseri olan İhyâ’u Ulûm’id-din, İslam dünyasında son decere önemli ve müstesna bir değere sahiptir.

Açıklama : Uzlet etmek zaman ve şartlara göre, bazen faydalı ve bazen de zararlıdır. Bu eserde uzlet her yönüyle ele alınmış ve hükümleri bildirilmiştir.

Alternatif Video Seçeneği 1

Alternatif Video Seçeneği 2

Alternatif Video Seçeneği 3

Alternatif Video Seçeneği 4