El-Kureşî der ki: Bâzı hadisçiler İbn-i Hazim’den nakl etmişlerdir:’

«Evde serilip de içinde yatılmayan hiç bir yatak yoktur ki, şeytan onun üstünde uyumasın!»

Bana göre bu, üzerine besmele çekilmeyen yataktır. Besmele çekildikten sonra şeytan orada uyuyamaz. Yalnız yatak değil, yiyecek, içecek ve giyeceklerin hepsinde de durum aynıdır. Besmele çekilmezse şeytan onlara yapacağını yapar: Yemeği ve suyu itlâf eder. Yukarda geçen hadîslerde, buna delâlet edecek bilgiler sunduk.