Türk Aydını denilen kişi batının manevi ajanıdır.

Söyleyen: Atilla İlhan