Tövbeye muhtaçken tövbemin ahı,
Sensiz işlemedim hiç bir günahı,
Madem ki sağımdan çektin eyvahı,
Solumda durana yaz deme bari …

Söyleyen: Serdar Tuncer