3- Kitab-ı Mukaddes, Tesniye Bâb18 , Âyet: 18): “Onlar için kardeşleri arasından, senin gibi bir peygamber çıkaracağım ve sözlerimi onun ağzına koyacağım”

4- Yeni ahit Resullerin İşleri, Bâb: 3, Âyet: 22: “Gerçek, Mûsa demiştir: “Rab size kardeşleriniz arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak, her ne söylerse onu dinleyeceksiniz. Ve bütün peygamberler, İsmail ve sıra ile gelenler, hep söylenen bu günleri ilân ettiler.”

Şimdi Kitab-ı Mukaddes’ten alınan bu iki cümleyi tahlil edelim:

1- Hz. Musa’nın, Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İshak’ın soyundan gelen İsrail Oğulları’na; “kardeşleriniz” şeklindeki hitabı, Hz. İshak’ın kardeşi Hz. İsmail’in soyuna, yani İsmail Oğulları’na işarettir. İsmail Oğulları’ndan gelecek olan peygamber ise ancak Hz. Muhammed (sav) olabilir; çünkü İsmail soyundan yalnızca Efendimiz (sav) gelmiştir. Hz. Yuşa ve Hz. İsa, Hz. İsmail’den değil, İsrail Oğulları’ndandır.

2- Hz. Musa, “benim gibi” sözüyle Peygamberimizi kastetmektedir. Çünkü; cihad, getirdiği kanun ve hükümler, koyduğu cezalar, cemaati arasında sözünün dinlenir olması.. gibi yirmi kadar hususta Hz. Mûsa’ya benzeyen; Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’dir. Hz. Yuşa ve Hz. İsa değildir

3- Ayette geçen “Sözlerimi ağzına koyacağım” ifadesi, Efendimizin ümmî olup, okuma-yazmayı bilmediği halde Allah’ın Kelâmı’nı kolayca hıfzedip insanlara okuyacağına işarettir. Ve bu haber, verildiği gibi aynen gerçekleşmiştir.

Ayrıca Tesniye 18 ve 19. ayetlerdeki bir ifadeye özellikle dikkat çekmek istiyoruz: bu cümlelerde; “ gelecek Peygamberin, Tanrı’nın ismiyle sözler söyleyeceği” vurgulanmaktadır. Peygamberimize gelen Kur’an’ın en ilginç ve diğer kitaplarda görünmeyen özelliklerinden birisi de; Kur’anın 114 surenin, 113’ünün Besmele ile yani “Bismillahirrahmanirrahim” (rahman ve rahim olan Allah’ın ismiyle) diye başlamasıdır. Hatta Peygamberimiz sadece Kur’an ayetlerini okumaya değil, her işine besmele ile başlardı ve bunu ümmetine tavsiye ederdi. Demek Tevrat’ta geleceği müjdelenen ve Tanrının ismiyle sözler söyleyeceği bildirilen zat: Hz. Peygamberimizdir.

Alternatif Video Seçeneği 1