Sevinmek ya da yerinmek için gaybı bilmek gerek…
Tevekkül iyidir!

Söyleyen: Tarık Tufan