Tevbe-i İstiğfar

İçindekiler:
Tevbe-i İstiğfar Nedir?
Tevbe-i İstiğfarın Önemi Nedir?
Tevbe ve İstiğfar Arasındaki Fark Nedir?
Tevbe-i İstiğfar Duası
Tevbenin Kabul Edildiği Bilinebilir mi?
Tevbeyi Geciktirmenin Bir Zararı Olur mu?
Tevbeyi Bozarsak Tekrar Tevbe Edebilir miyiz?
Tevbe-i İstiğfar İle İlgili Ayet ve Hadisler

Tevbe-i İstiğfar Nedir?

İstiğfar, estağfirullah (Allah’ım beni affet) demektir; bu dille yapılır. İstiğfar etmek, günahların affına sebep olan iyilikleri yapmaktır. Mesela Kur’an-ı kerim okumak, sadaka vermek ve diğer hayır hasenatta bulunmaktır.
Tevbe ise, haram işledikten sonra, pişman olup, Allahü teâlâdan korkmak, bir daha yapmamaya azmetmek, karar vermektir; bu kalp ve uzuvlar ile yapılır.

Hz. Peygamber (s.a.v) buyurdu ki:
(Tevbe, günahtan sonra o günahı bir daha yapmamaktır.) [Kaynak: İ.Ahmed]

Tevbe-i İstiğfarın Önemi Nedir?

Günah işleyince, hemen [kalb ile] tevbe ve [dil ile] istiğfar etmelidir! Kalbe gelen her sıkıntı ve karartı; tevbe, istiğfar ve pişmanlık ile ve Allahü teâlâya sığınarak kolayca giderilebilir. Fakat, bu alçak dünya için gelen karartı, leke, kalbi büsbütün karartır. Bunu temizlemek çok güç olur. (Dünyaya düşkün olmak, günahların başıdır) hadis-i şerifi bunu göstermektedir. (Beyheki)

Günah işleyen biri, pişman olur, abdest alıp namaz kılar ve günahı için istiğfar ederse, Allahü teâlâ, o günahı elbette affeder. Çünkü, âyet-i kerimede mealen buyuruluyor ki:
(Biri günah işler veya kendine zulmeder, sonra pişman olup, Allahü teâlâya istiğfar ederse, Allahü teâlâyı çok merhametli ve af ve mağfiret edici bulur.) [Nisa 110]

M.Masum-i Faruki hazretleri buyuruyor ki:
Dertlerin, belaların gitmesi için, istiğfar okumak çok faydalıdır. Çok tecrübe edilmiştir. Beyheki’nin bildirdiği hadis-i şerifte, (İstiğfara devam edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden rızıklandırır) buyuruldu. (c.2, m.80)

İstiğfar, insanı her murada, afiyete kavuşturur. Şifa için; tevbe etmeli, istiğfarı çok okumalı. Bütün dertlere, sıkıntılara karşı faydalıdır. Çünkü Allahü teâlâ, istiğfar okuyanların imdadına yetişir. (Hud 52, Fevâid-i Osmaniyye)

Tevbe ve İstiğfar Arasındaki Fark Nedir?

Tevbe; kalp ile olur. İstiğfar; dil ile olur.
Tevbe; kalbi günah kirlerinden temizler. İstiğfar; amel defterini günahlardan temizler.
Tevbe; insanın yalnız kendi nefsi içindir. İstiğfar; hem kendisinin hem de başkasının nefsi için olur.
Tevbe; geçmişte olan günahından nadim olup, gelecekte olacaktan sakınmaya azmetmektir. İstiğfar; işlenmiş olan günahlardan bağışlama dilemektir.
Tevbe; zordur. İstiğfar; kolaydır.
Bazı âlimler, “Tevbenin, istiğfar olmadıkça eksik olacağını, tamam olması için mutlaka istiğfarın da yapılması gerektiğini” söylerler ve bu kanaatlerine şu ayeti delil gösterirler:

“Ve Rabbinizden mağfiret dileyiniz, sonra O’na tevbe ediniz ki, sizi (dünyada) belirli bir vakte kadar güzel bir nimetle faydalandırsın ve (ahirette) her fazilet sahibine mükâfâtını versin! Eğer yüz çevirirseniz, artık şüphesiz ki ben, sizin üzerinize (dehşeti) büyük bir günün azabından korkarım!”

| Kuran – Hud, 3

Tevbe-i İstiğfar Duası

Seyyidü’l-İstiğfar Duası:
Resulullah (s.a) buyurdu ki; “İstiğfar dualarının en değerli ve en üstünü şöyle demendir: “Allâhümme ente Rabbî, Lâ İlâhe İllâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike me’steta’tü, eûzü bike min şerri mâ sana’tü, ebûü leke bi ni’metike aleyye ve ebûü bi zenbî fe’gfirlî fe innehû lâ yeğfiru’z-zünûbe illâ ente”

Anlamı:“Allah’ım! Sen benim Rabbımsın! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla senin akdin ve va’din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim, günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü senden başka hiçbir kimse günahları mağfiret edemez.”

Hz. Muhammed (s.a.s) daha sonra şunları ekledi: “Kim bunları inanarak sabahleyin söyler de akşam olmadan ölürse, o kişi Cennet ehlindendir. Yine kim bunları inanarak geceleyin söyler de sabaha ulaşamadan vefat ederse Cennet ehlindendir”

| Kaynak: Buhârî, Deavât, 2

Tevbenin Kabul Edildiği Bilinebilir mi?

İmam-ı Gazali hazretleri buyurdu ki:

Tevbenin kabul edildiğine dair alametler vardır. Böyle bir kimse,

1- Tevbe ettiği günahlara meyletmez.

2- Her yerde, her zaman Allah’ın kendisini gördüğünü bilip günah işlemekten utanır.

3- Fasıklardan kaçar, salihlerle beraber olur.

4- Dünya malına tamah etmez. Ahiret için çalıştığını az görür.

5- Farz amelleri aksatmaz.

6- İşlediği günahları hatırladıkça üzülür ve istiğfar eder. Bütün azalarını günah işlemekten muhafaza etmeye çalışır. Böyle bir kimsenin tevbesi kabul edilmiş demektir. Kur’an-ı kerimde buyuruluyor ki:

(Elbette, Allahü teâlâ, tevbe edenleri de, temizlenenleri de sever.) [Bekara 222]

Tevbeyi Geciktirmenin Bir Zararı Olur mu?

Sual: Bir günah işliyoruz, yine işleriz diye tevbe etmiyoruz. Tevbeyi geciktirmenin mahzuru var mıdır? Tevbe ettim demek yeterli midir?

Cevap: Her günahtan sonra, hemen tevbe etmek farzdır. Tevbeyi bir saat kadar geciktirince, günah iki kat olur. (Hak Sözün Vesikaları)

Tevbeyi Bozarsak Tekrar Tevbe Edebilir miyiz?

Hz. Peygamber (s.a.v) bir hadisi şerifte şöyle buyurdu:
(Günaha devam edip, diliyle istiğfar eden, Rabbiyle alay etmiş sayılır.) [Kaynak: Beyheki]

Bir kimse, samimiyetle, bir daha yapmamak üzere tevbe ettikten sonra, nefsine uyarak, tekrar o günahı işlese, sonra yine pişman olup, tevbe etse, Allahü teâlâ günahını affeder. Bu şekilde tevbesini bin kere bozsa da, yine tevbe etmelidir. Bir âyet-i kerime meali:

(Bir kimse, günah işler veya kendine zulmeder, sonra pişman olup, Allahü teâlâya istiğfar ederse, Allahü teâlâyı çok merhametli, af ve mağfiret edici bulur.) [Nisa 110]

Tevbeden sonra, tekrar tekrar günah işleyenin, tekrar tekrar tevbe etmesi sahih olur. (Berika)

Tevbe ettim demekle tevbe olmaz, çünkü tevbenin sahih olması için üç şart lazımdır:
1- Günahı hemen bırakmalı.
2- Günah işlediğine, Allahü teâlâdan korktuğu için, utanmalı ve pişman olmalı.
3- Bu günahı, bir daha hiç yapmamaya gönülden söz vermeli.

Allahü teâlâ, şartlarına uygun olan tevbeyi kabul edeceğine söz verdi. Tevbe edenleri sever, affeder. Sonra, o günahı tekrar yaparsa, tevbesi bozulmaz. İkinci bir tevbe, gerekir. Tevbe ettiği bir günahı hatırlayınca, günahı işlediğine sevinirse, tekrar tevbe etmeli. Günahı tekrar işlersem tevbem bozulur diye tevbe etmemek, cahilliktir, şeytanın aldatmasıdır. Her günahtan sonra, hemen tevbe etmek farzdır. Tevbeyi kasten geciktirince, günahı iki kat olur. (Hak Sözün Vesikaları)

Tevbe-i İstiğfar İle İlgili Ayet ve Hadisler

(Allah’a tevbe edin!)

| Kuran – Nur 31

(Allahü teâlâ, tevbe edenleri sever.)

| Kuran – Bekara 222

(Allah’a tevbe-i nasuh yapınız!)

| Kuran – Tahrim 8

(İstiğfar okuyunuz! İmdadınıza yetişirim.)

| Kuran – Hud 52

(Tevbe-i nasuh, günahkârın işlediği günahtan pişman olması, Allah’tan mağfiret dilemesi, bir daha böyle bir günah işlememesi demektir.)

| Kaynak: Beyheki

(Allahü teâlâ, günah işleyip pişman olanı, istiğfar etmeden önce affeder.)

| Kaynak: Taberani

(Küçük günahlarda ısrar edilirse küçük kalmaz. Büyük günahlara istiğfar edilirse büyük kalmaz.)

| Kaynak: Deylemi

(İstiğfar eden, günde 70 defa aynı günahı işlese ısrar etmiş sayılmaz.)

| Kaynak: Tirmizi

(Günde 70 defa istiğfar edenin, 700 günahı affolur.)

| Kaynak: Beyheki

(İstiğfara devam edeni, Allahü teâlâ, dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Ummadığı yerden rızıklandırır.)

| Kaynak: Nesai

(Bir mümin günah işleyince, melek üç saat bekler, eğer o kimse istiğfar ederse, o günahı yazmaz.)

| Kaynak: Hakim

(Günahınız çok olup göklere kadar ulaşsa, pişman olunca, Allahü teâlâ, tevbenizi kabul eder.)

| Kaynak: İbni Mace

(Günahlar kalbi paslandırır, karartır. Kalblerin cilası ise istiğfardır.)

| Kaynak: Beyheki

(Derdinizi ve devasını bildireyim. Derdiniz, günahlar, devası da istiğfardır.)

| Kaynak: Hakim

(Bir günahkâr, istiğfar eder, sonra bu günahı tekrar yapar, sonra istiğfar eder. Üçüncüde yine yapar, yine tevbe ve istiğfar ederse, dördüncü defa yapınca, büyük günah yazılır.)

| Kaynak: Deylemi

(Günaha devam edip, dili ile istiğfar eden, Rabbi ile alay etmiş sayılır.)

| Kaynak: Beyheki

(Herkes günah işler. Fakat günahkârların en iyisi tevbe edendir.)

| Kaynak: Hakim

(Günahına pişman olup abdest alıp, namaz kılanı ve günahı için istiğfar edeni, Allahü teâlâ affeder.)

| Kaynak: Nesai

(Kıyamette, amel defterinde çok istiğfar bulunana müjdeler olsun!)

| Kaynak: Beyheki