Ümmetimin sonunda giyinmiş oldukları halde çıplak olan, başlarını deve hörgücü gibi bağlayan kadınlar olacaktır. Bu kadınlar cennete girmek şöyle dursun, kokusunu dahi almazlar. Halbuki onun kokusu uzak mesafeden duyulur. [Müslim, Cennet 53, (2857), 52, (2128)]

İbn-i Abdulber radiyallahu anh Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in bizzat sohbetinde bulunmuş bir sahabe olarak bu hadis hakkında şöyle demiştir:

“Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, bu hadiste vücudu örtmeyen, aksine teni gösteren ince elbiseler giyen, bundan dolayı isim olarak giyinmiş olan, fakat gerçekte çıplak olan kadınları kastetmek istemiştir.” (Suyûtî; “Tenvîru’l-Havâlik”; c: 3, s: 103)

Alternatif Video Seçeneği 1

Alternatif Video Seçeneği 2