Terzi Baba

Terzi Baba

Bu Film Evliyalar 3 Serisinin 6. Bölümü Terzi Baba Filmidir.

Tür: İslami, Belgesel
Yönetmen: Kamil Renklidere
Senaryo: Mustafa Kutlu
Yapımcı: TGRT-İFPAŞ
CAPS 1

Anadolu’da yetisen büyük velîlerdendir. Anadolunun manevi sultanlarindan olan Terzi Baba’nin hayati bu filmde anlatilmaktadir.

Anadolu’da yetişen büyük velîlerden. İsmi Muhammed Vehbî’dir. Hayyât Vehbî diye meşhûrdur. 1780 (H.1195) senesinde doğdu. Osmanlı Müellifleri, Sefînet-ül-Evliyâ, Esmâ-ül-Müellifîn adlı eserlerde Erzurum’da, diğer bâzı eserlerde ise, Erzincan’da doğduğu yazılıdır. 1847 (H.1264) senesinde Erzincan’da vefât etti. Dergâhının olduğu yere defnedildi. Bugün burası Terzi Baba Mezârlığı diye anılmakta, mezârlığın ortasında türbesi bulunmaktadır.

 

Alternatif Video Seçeneği 1

Alternatif Video Seçeneği 2