Tek başına kaldığı zaman yabancılık ve gurbet hissini yaşayan,
henüz Rabbiyle tam bir yakınlık oluşturamamıştır.

Söyleyen: Hz. Aişe r.a