Tavla Oynamak Günah mıdır?

Tavla

Üşengeçler için kısaca: Bütün müdevven fıkıh ekolleri, Hanefi*, Şâfiî, Mâlikî, Hanbelîler, İmamiyye ve Zeydiyye, ayrıca Zahirîler tavlanın haram olduğunda ittifak halindedirler. Eğer nedenlerini merak ediyorsanız devamını okumaya başlayın…

Soru: Tavla’nın Günah Olduğuna Dair Hadisler Nelerdir?

Hz. Büreyde radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
“Kim tavla oyunu oynarsa elini domuz kanına bulamış gibi olur”

KAYNAK: Müslim, Şi’r 10, (2260); Ebu Dâvud, Edeb 64, (4939).

Hz. Aişe radıyallahu anhâ’nın anlattığına göre, “(Mahallesinde oturan bir ailede tavla bulunduğu haberi kendisine ulaşır. Bunun üzerine onlara:)
“Eğer tavlayı evinizden çıkarmazsanız ben sizi mahallemden çıkaracağım!” diye haber gönderir. Böylece onların tavla bulundurmalarını hoş karşılamadığını ifade eder.”

KAYNAK: Muvatta, Rü’ya 6, (2, 958).

Muvatta, Ebû Davûd, İbn Hanbel, İbn Mâce, Hakim, Dârakutnî ve Beyhakî’nin Ebû Musa el-Eş’arî (r.a)’den rivâyet ettikleri bir hadiste de, “Kim tavla oynarsa Allah ve Resulune isyan etmiştir” buyurulmuştur.

KAYNAK: Ebû Davûd, Edeb, 56; İbn Mâce, Edeb, 43; Muvattâ, Rüya, 6

Tavla oynayan Allah ve Rasûlünün emrini dinlememiş olur.

KAYNAK: Ebû-Dâvûd, K. el-Edeb, 56.

Ebu Musa el-Eşarî (Radıyallahu Anh) dan rivayet edildiğine göre; Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Kim, zarla oynarsa şüphesiz Allah’a ve Resulüne İsyan etmiş Olur.”

KAYNAK: Ebu Davud, Edep:64, No:4938, 2/702, îbn-i Mace, Edep:43, No:3762,2/1237, Ahmed İbn-i Hanbel, No:19538,7/130, Hakim, Müstedrek, No:160,1/114, Sahih îbni Hıbban,No:5842,7/545

İbnu Mes’üd (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) on şeyi sevmezdi: Sarı yani halük, yaşlılıkla ortaya çıkan akların rengini değiştirme, izârın (kibirle) yerde sürünmesi, altın yüzük takmak, teberrüc (kadınların zinetlerini yersiz olarak göstermesi), zar atmak, Muavvizeteyn’den başka bir şey okuyarak rukye yapmak, akdü’t-temâim (muska bağlamak), suyu (meniyi) mahallinden başka yere atmak, çocuğu ifsad etmek. Resülullah, bunları) haram kılmaksızın mekruh sayardı.”

KAYNAK: Ebü Dâvud, 3, (4222); Nesâî, Zinet 17, (8,141) – Kütüb-i sitte 2132

Bu hadis-i şerifler ışığında tavlanın haram olduğu anlaşılmaktadır. Tavla kumarın bir çeşididir ve kumarın haramlığında şüphe yoktur. Çünkü Resulullah (s.a.s) “Kim arkadaşına; gel kumar oynayalım dese (de oynamasa, bu sözüne kefaret olmak üzere) sadaka versin.” buyurmuştur (Buharî, Edeb, 74; Müslim, Eyman, 4; Ebû Davûd, Eyman, 3).

Kumar oynamaya sadece çağırmak bile, kefâret olarak sadaka vermeyi gerektiren bir günahtır.

Bütün müdevven fıkıh ekolleri, Hanefi*, Şâfiî, Mâlikî, Hanbelîler, İmamiyye ve Zeydiyye, ayrıca Zahirîler tavlanın haram olduğunda ittifak halindedirler.

İmam Şevkânî, İbn Muğaffel ile İbn Müseyyeb’in tavla oynama, kumara sebep kılınmadığı takdirde, ruhsat verdiklerini nakletmektedir (Şevkânî, Neylü’l-Evtâr, VIII, 107). Ancak yukarıda geçen hadisler tavlanın haram olduğuna kesinlikle delâlet etmektedir. İster kumar niyetiyle oynansın, ister başka niyetle oynansın. Çünkü “Tavla oynayan Allah ve Resulune asi olmuştur” hadisi sarih ve sahihtir. Allah ve Resulune asi olana Cehennem’in gerekli olduğu da açıktır.

Çünkü Cenab-ı Hak: Kim Allah’a ve Resulune isyan ederse, içinde ebedi kalmak üzere, ona Cehennem ateşine düşmek vardır” (el-Cin, 72/23) ve “Allah ve Resulunün emrine aykırı davrananlar, kendilerine bir belânın çarpmasından, yahut onlara acı bir azabın uğramasından sakınsınlar” (en-Nûr, 24/63) buyurmaktadır.


Soru: Neden Günahtır?

1.Gercekten muminler kurtulusa ermistir;
2.Onlar ki, namazlarinda husu icindedirler;
3.Onlar ki, bos ve yararsiz seylerden yuz cevirirler;

| Kur’an-ı Kerim – [Mu’minun 1,2,3]

Ayet yeterince açık ve anlaşılır. Gerçek mumin olabilmek için boş (ve zararlı) şeylerden yüz çevirmek gerekiyor. Oyun oynamak ‘boş’ bir faaliyet olduğu için bundan uzak durmak gerekir.

Ustelik Ibni Abbas (r.a): “Hz. Peygamber (s.a.v.): “Saglık ve boş vakit, halkın coğunun aldanıp değerlendiremediği iki nimettir.” buyurdu.” demiştir.

Tavla ve benzeri oyunlarda sonuç şansa dayanmaktadır Bu ise önce mücâdeleye ve çekişmeye, sonra hırslanmaya, sonra da kin, düşmanlık ve fitneye sebep olmaktadır.

Tavla genellikle, az bir miktar ile de olsa, kumar olarak oynanmaktadır Insanlar ona alışmakta, âdet edinmektedirler Kazanmak hırsına kapılan insan, bu hırsla rahatça yalan söyleyebilmektedir Yalan yere yemin ise kendi başına büyük günahlardandır Oynadıkça hırslanan insan, oynadıkça oynamakta, vaktin nasıl geçtiğini bilmemekte, dünyası âdeta oynadığı oyundan ibaret olmaktadır Böyle bir insanın gaflete dalacağı tabiidir Gaflete dalan insan ise haliyle hem Allah’ı anmayı, hem de namazı hatırına getirememektedir.

*Elini domuz kanına sürmüştür ifadesi o işin hoş olmadığını göstermek için söylenmiştir.