Tasavvufun başı vakti bilmektir.
Yani her vakitte yapılması gerekli kulluğu yapmaya dikkat etmektir.

Söyleyen: Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî k.s