Sûz-ı dilden bî haberdir sanmanuz cânâneyi
Şem’i yakmaz mı ol ateş kim yakar pervâneyi

Söyleyen: Ataşehirli Veysî