Süleyman Hilmi Tunahan

Süleyman Hilmi Tunahan

Allah Dostları 1 Serisinin 15. Bölümü Süleyman Hilmi Tunahan Belgeseli

Son devir din âlim ve velîlerinden.
Adı Süleymân Hilmi, soyadı Tunahan’dır.
Babası zamânın müderrislerinden Hâfız Osman Efendidir. Soyu Fâtih Sultan Mehmed Hanın “Tuna Hanı” olarak tâyin ettiği ve kendi kız kardeşi ile evlendirdiği İdris Beye dayanmaktadır. 1888 (H.1306) senesinde Silistre’nin Ferhatlar köyünde doğdu. 1959 (H.1379) senesinde İstanbul’da vefât etti. Karacaahmed Kabristanındadır.

Alternatif Video Seçeneği 1

Alternatif Video Seçeneği 2