Şu mübarek Şehr-i Ramazan,
Muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar.
Dakikası bir gündür, saati iki ay,
Günü birkaç sene hükmünde bir ömr-ü bakidir.

Söyleyen: Bediüzzaman Said Nursi