Söz dua gibidir, dua da sihir. Eğer doğru sözleri söylersen, mucizelerin olur.

Söyleyen: La Edri