Sorularla Namaz!

Sorularla Namaz!

S.1-Namaz ne zaman ve nerede Farz Kılınmıştır?

C.1-Namaz Mekke’de Peygamberimizin Medine’ye hicretinden bir buçuk yıl önce Miraç gecesinde farz kılınmıştır.

 

S.2-Namaz Kimlere Farzdır?

C.2-Namazın birine farz olması için üç şart vardır

1-Müslüman olmak (Kâfire farz değildir.)

2-Akıllı olmak (Deliye farz değildir.)

3-Buluğ çağına ermiş olmak.(çocukluktan kurtulmuş olmak. Kızların ay hali olması erkeklerin ihtilam olması) çocuklar yedi yaşından itibaren namaza alıştırılır ki büyüdüğünde zor gelmesin, alışmış olsun.

 

S.4-Namazlar Şekil Yönünden Kaça Ayrılır?

C.4-Namazlar şekil yönünden ikiye ayrılır

1-Rükû ve secdeleri olmayan namazlar (Cenaze Namazlar)

2-Rükû ve secdeleri olan namazlar (Diğer namazlar)

 

S.5-Namazlar Hüküm Yönünden Kaça Ayrılır?

C.5-Namazlar hüküm yönünden üçe ayrılır.

1-Farz namazlar,

2-Vacip namazlar,

3-Nafile namazlar.

 

S.6-Farz Namazlar Hangileridir Kaçar Rekattır?

C.6-Farz namazlar şunlardır:

1-Cuma Namazı, (Farz- Ayn’dır.),(4 ilk sünnet, 2 Farz, 4 son sünnet)

2-Beş Vakit Namaz (Farz- Ayn’dır)

a)Sabah namaz; 4 rekâttır.(2 sünnet, 2 farz)

b) Öğle namaz; 10 rekâttır. (4 sünnet, 4 farz, 2 son sünnet)

c) İkindi namaz; 8 rekâttır. (4 sünnet, 4 farz)

d) Akşam namaz; 5 rekâttır. (3 farz, 2 sünnet)

e) Yatsı namaz; 10 rekâttır. (4 sünnet, 4 farz, 2 son sünnet)
3-Cenaze Namazı (Farz-ı Kifaye’dir.)

S.7-Beş Vakit Namaz Kaç Rekâttır. Kaçı Farz, Kaçı Sünnet, Kaçı Vaciptir?

C.7-Beş vakit namaz 40 rekâttır.17’si farz, 20’si sünnet, 3’ü vaciptir.

 

S.8-Vacip Namazlar Hangileridir, Kaçar Rekâttır?

C.8-Vacip namazlar;

1-Vitir Namazı; 3 rekâttır.(Yatsıdan sonra kılınır)

2-Ramazan Bayram Namazı; 2 rekâttır.

3-Kurban Bayram Namazı; 2 rekâttır

4-Adak Namazı

5-Hacda Tavaf Namazı

6-Bozulan Nafile Namaz Tekrar Kılmak

 

S.11-Nafile Namazlar Kaça Ayrılır, Kaçar Rekâttır?

C.11-Nafile namazlar ikiye ayrılır.

1-Farz namazlara balı olarak kılınan nafile namazlar. Bunlar; farz namazlardan önce. Veya sonra kılınan sünnetler ve ramazan ayında kılınan teravih namazlardır. Teravih 20 rekâttır. Sünnetlerin kaçar rekât olduğu 77. sorudadır.

2-Farz namazlara bağlı olmayarak kılınan nafile namazlar; Nafile namazlar ya iki rekât veya 4 rekât olarak kılınır

S.12-Farz Namazlara Bağlı Olmayarak Kılınan Nafile Namazlar Kaça Ayrılır?

C 12-Bunlar da ikiye ayrılır;

1-İsmi ve nasıl kılınacağı belli olan nafile namazlar. (“NAFİLE NAMAZLAR” Başlığı altında ayrınca açıklanacaktır.)

2-Serbestçe istediği kadar kılınan nafile namazlar;”Niyet ettim Allah rızası için iki (dört) rekât nafile namazı kılmaya” diyerek ikişer, dörder istediği kadar nafile namaz kalabilir

 

S.13-Namazların Vakitlerini Söyleyiniz?

C.13-Namazların Vakitleri;

1-Sabah Namazının Vakti; Tan yerinin ağarmaya başlamasından güneşin dogmasına kadar.

2-0gle Namazının Vakti; Güneşin tepeden batıya dönmesinden her şeyin gölgesinin iki katına çıkmasına kadar.

3-İkindi Namazının Vakti; öğle namazı vaktinin bitiminden güneşin batmasına kadar.

4-Akşam Namazının Vakti; Güneş battıktan ufuktaki kızıllık veya beyazlığın kaybolmasına kadar.

5-Yatsı Namazının Vakti; Akşam namazının vakti çıktıktan, sabah namazının vaktinin girmesine Kadar.

6-Cuma Namazının Vakti; öğle namazının vaktidir.

7-Bayram Namazının Vakti; Güneşin doğusundan yaklaşık 50 dakika sonradan, güneşin tepe noktasına gelmesine kadar.

8-Vitir Namazının Vakti; Yatsı Namazının vakti olup, yatsı namazından sonradır.

9-Teravih Namazının Vakti; Yatsı Namazının vakti olup, yatsı namazından sonradır.

S.14-Hiç bir Namaz Caiz Olmayan Vakitleri Sayınız?

C.14- Hiçbir namazın caiz olmadığı vakitler;

1-Güneş doğarken,

2-Güneş dik iken

3-Güneş batarken,

Bu vakitlerde namaz kılınmaz.

S.15-Nafile kılınması Mekruh Olan Vakitleri sayınız?

C.15-Nafile kılınması mekruh olan vakitler;

1-Sabah namazı vakti girince sadece sabahın sünneti kılınır başka nafile namaz kılınmaz.

2-Sabah namazının farzı kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar vakit olsa bile nafile kılınmaz (Sünnet de kılınmaz. Sadece kaza namazı kılınır.)

3-İkindi namazı kıldıktan sonra,

4-Akşam namazının farzından önce,

5-Bayram namazından önce veya sonra,

6-Hac’da, Arafat’ta öğleyle ikindi arasında, Müz­delife’de akşamla yatsı arasında, (çünkü bunlar birleştirilerek kılınır.)

7-Farz için vakit daraldığında,

8-Farza durulmak üzere kamet getirilirken (Sabah namazının sünneti hariç)

9-Cuma günü hoca hutbeye çıkıldığı zaman. Bu zamanlarda nafile namazlar (yani sünnetler ve diğer nafileler) kılınmaz.

S.16-S0nnet Namazlar Kaça Ayrılır?

C.16-S0nnet Namazlar ikiye ayrılır.

1-Sünnet-i Müekked: Kuwetli sünnetler. Sa­bah, öğle, akşam ve Cuma Namazı’nın sünnetleri, yatsının son sünneti müekked sünnettir. Pey­gamberimiz bu sünnetleri çoğu zaman kılmış, bazen terk etmiştir.

2-Sünnet-i Gayr-i Müekked: Kuwetli olmayan sünnetler ikindinin sünneti, yatsınım. ilk sünneti gayr-i müekked sünnettir. Peygamberimiz bu sünnetleri öncekilerden daha çok terk etmiştir.

S.17-Namazın Farzları Kaçtır, Nelerdir?

C.17 -Namazın farzları 12’dir. 6’sı dışındadır, bunlara “Namazın şartları” denir. Onlar da,

      1-Hadesten Taharet: Manevi temizlik,(Abdest, icap ediyorsa gusül, su yoksa teyemmüm ile olur.)

      2-Necasetten Taharet: Maddi temizlik, (Bedende, elbisede ve namaz kılacağı yerde gözle görülür pislik olmaması)

3-Avret Yerini örtmek: Kadınlarda el, yüz, ayak hariç her yerinin, erkeklerde göbekle diz kapağının arasının kapalı olmasıdır.

      4-Kıble: Namazda kıbleye dönmek.

     5-Vakit: Namazı vakit girince kılmak,

     6-Niyet: Hangi namazı kılacağına niyet etmek, kalbinden bilmek.

Altısı içindedir, bunlara da “Namazın Rükünleri” denir. Bunlarda;          .

1-İftitah Tekbiri: Namaza başlarken tekbir almak.

2-Kıyam: Namazda ayakta durmak.

3-Kıraat: Namazda ayaktayken biraz Kur’an okumak.

4-Ruku: Namazda ellerini diz kapağına koyup, beli düz gelecek şekilde eğilmek.

5-Secde: Ayaklar, dizler, eller, ve alnını yere koymaktır.

6-Son Oturuş: Namazın sonunda Ettehiyyatü okuyacak kadar oturmak. Namazın farzları bunlardır.

S.18-Namazın Vacipleri Nelerdir?

C.18-Namazın vacipleri şunlardır;

1-Namaza “Allah-u Ekber” diyerek başlamak.

2-Namazların her rekâtın da Fatihayı tam okumak.

3-Farz namaz1ann ilk iki rekâtında, vitir, sünnet ve nafile namazların her rekâtında Fatiha’dan soma en az bir küçük sure veya üç kısa ayet veya bir uzun ayet okumak.

4-Önce Fatiha’yı sonra sereyi okumak.

5-Secdede burnu ile alnı, beraber yere koymak.

6-İlk secdeyi birbiri ardınca yapmak.

7-Üç ve dört rekâtlı namazların ilk iki raketinden sonra oturmak.

8-Her oturuşta Ettehiyyatüyü okumak.

9-Tadili erkâna riayet etmek. (Kayamda dosdoğru, rükûda beli düz, rükûdan kalınca dik durmak, iki secde arasında oturmak)

10-İlk oturuşta Ettehiyyatüyü okur okumaz üçüncü rekata kalkmak. (Teravih, ikindi ve yatsı namazlarında Ettehiyyatü’den sonra Salli ve Barik de okunur.)

11-İmamın öğle ve ikindi namazlarında içinden, akşam, yatsı, sabah, cuma ve bayram namazlarında ilk iki rakette ayaktan okuması.

12-Teravih Namazı ve Teravihten sonraki kılınan vitir namazında imamın Fatiha ve sureyi açıktan okuması

13-İmama uyan kimsenin Fatiha ve sureyi okumayıp susması.

14-Vitir Namazında “Kunut” dualarını okumak.

15-Bayram namazı tekbirlerini almak

16-Namazın sonunda selam vermek

17-Yanılmışsa sehiv secdesi yapmak vaciptir. Bu vaciplerden biri bilerek terk edilirse namazı yeniden kılması gerekir.

S.19-Namazın Sünnetleri Nelerdir?

C.19-Namazın Sünnetleri;

1-Namaza başlarken tekbir alırken, erkekler ellerini kulak yumuşağına, kadınlar omuz hizasına kadar ellerini kaldırmak.

2-Namaz için ezan okumak ve kamet getirmek.

3-Ellerini bağlamak. (Erkekler ellerini göbek üzerinde sağ elle sol bileği tutarak, kadınlar göğüs üzerine sağ elini sol elinin üzerine koyarak bağlamak)

4-Sübhaneke okumak.

5-Sübhanekeden sonra “Euzü-Besmeleyi, her rekâtın başında sadece “Besmeleyi” çekmek.

6-Fatiha okununca hem imamın hem cemaatin “Amin” demesi.

7-Namaz içindeki tekbirler (İftitah tekbiri hariç)

8-Rükûdan kalkarken “Semiallahu limen Hamideh” arkasından “Rabbena Lekel Hamd” demek.

9-Rükûda üç kere “Sübhane Rabbiye’l Azim” ve secdelerde üç kere “Sübhane Rabbiyel A’la” demek.

10-Secdelerde, yüzünü iki eli arasına koymak, ,eller yere ve parmaklar birbirine yapışık kıbleye doğru olmak.

11-İki secde arasında ellerini dizleri üzerine koymak.

12-Kıyamda ayaklar arası dert parmak kadar açık olmak.

13-Rükûda dizlerini elleri ile tutmak, Tutarken parmaklar açık olmak. (Kadınlar parmaklarını açmaz, dizlerinin üzerine ellerini koyar)

14-Secdeye varırken yere önce dizlerini, soma ellerini soma alnını koymak. Secdeden kalkarken tersini yapmak.

15-Otururken ellerini dizleri üzerine koymak.

16-Otururken sol ayağını yere yapışık üstüne o­turmak, sağ ayağını dikerek parmakları kıbleye ge­lecek şekilde bükmek.(Kadınların ayaklarını sağ ta­rata yatırıp dışarı çıkararak kalça üzerine oturması)

17 -Son oturuşta “Ettehiyyatü”den sonra “Alla­hümme Salli” ve “Allahümme Barik” duaları ile “Rabbena” duasını okumak.

18-Selam verirken başı önce sağa sonra sola çevirmek.

19-5elamda “Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah” demek.

20-İmam sol tarafa selam verirken sesini yavaşlatması.

 

S.20-Namazı Bozan Şeyler Nelerdir?

C.20-Namazı bozan şeyler;

1-Namazda konuşmak.

2-Namazda bir şey yemek ve içmek.

3-Kendi işiteceği kadar gülmek. (Yanındaki işitecek kadar gülerse abdesti de bozulur.)

4-Birine selam vermek veya selam almak.

5-Kıbleden göğsünü çevirmek.

6-Dünyaya ait bir şeyden dolayı ağlamak.

7 -Öksürüğü yokken öksürmeye çalışmak.

8-Dışardan görenin bu kişi namazda değildir diyebileceği kadar bir iş yapmak, meşgul olmak.

9-Okuduğu ayet veya sureyi manası bozulacak şekilde yanlış okumak.

10-Namazda okuduğu Kur’anı yüzünden okumak.

11-Namazda abdesti bozulmak.

12-Teyemmümlü kimsenin namazda suyu görmesi.

13-Sabah namazını kılarken güneşin dogması

14-Namazda örtünmesi gereken yerlerin bir rükün açınca açılması (Rükü, secde, kıyam, vs. açınca)

15-Bir şeyi üflemek. Ah, of demek.

16-İmama uyan kimsenin herhangi bir rükünde imamla birleşmeden imamdan önce yapması. (Mesela; imamdan önce rükuya eğilip imam rüküya eğilmeden rükudan kalkıp imamı orada bekleyip devam etmesi gibi. Bu halde namaz bozulur. Ama imam rükuya eğildiğinde tekrar rükuya eğilir imamla da yaparsa namazı bozulmaz.)

17 -İmama yetişemediği rekâtları kılmayıp imamla selam vermek.

18-Erkekle kadın aynı hizada veya kadın önde olmak üzere arada perde olmadan İmama uyarak cemaatle namaz kılmaları. Bu durumlarda namaz bozulur. Yeniden kılmak gerekir.

 

S.21-Namazın Edepleri Nelerdir?

C.21-Namazın edepleri şunlardır:

1-Namazda ayaktayken secde yerine,

2-Rükûda ayaklarına,

3-Otururken dizlerine,

4-Secdede burnuna,

5-Selam verirken omuzlarına bakmak, namazın adabındandır.

 

S.22-Namazın Mekruhları Nelerdir?

C.22-Namazın mekruhları

1-Namazda namazı bozmayacak kadar meşgul olmak. (elbiseyle oynamak, kaşınmak, esnemek, elini bağlamamak gibi.)

2-Namazın sünnetlerinden birini terk etmek.

3-Erkek, kolu sıvanmış namaza durmak. (giysisi kısa kollu ise mekruh olmaz.)

4-Kıraati ayakta tamamlamayıp rükuya eğilirken tamamlamak.

5-İkinci rakette okuduğu surenin veya ayetin üstündeki sure veya ayeti okumak veya bir ayet veya sure atlayarak okumak.

6-Namazda gözlerini yummak.

7-Yolda, mezarda, hamamda, pisliğe yakın yer­de, sahibinin rızası olmayan yerde, mezbahana de, ahırda namaz kılmak.

8-Secdede burnunu yere koymamak.

9-Namaz kılacağı yerde canlı resmi bulunmak.

10-Ateşe, insanın yüzüne karşı namaz kılmak.

11-Secde veri rahatsız etmediği halde orayı düzlemeye çalışmak.

12-Bir sureyi, iki rekâtta bile bile tekrar okumak.

Namazda bunları yapmak mekruhtur.

 

S.23-Sehiv (Yanılma) Secdesi Ne Demektir?

C.23-Sehiv Secdesi: Yanılma secdesidir. Namaz­da yanılan kişinin yaptığı secdeye denir.

 

S.24-.Sehiv Secdesinin Hükmü Nedir? Ne Zaman Yapılır?

C.24-Sehiv Secdesini yapmak vaciptir.

1-Farzın Geciktirilmesi (Terki halinde namaz tekrar kılar.)

2-Vacibin unutularak terki veya geciktirilmesi halinde yapılır. (Kasten terk ederse namazı tekrar kılar)

Mesela, Fatiha veya sure okumak vaciptir. Okumayı unutursa sehiv secdesi gerekir. Kıyam farzdır, ilk oturuşta Ettehiyyatü’den sonra Allahümme Salliyi okursa üçüncü rekâtın kıyamını geciktirmiş olur. Onun için de sehiv secdesi gerekir.

3-Farz namazların 3. ve 4. rekâtında unutarak sure okursa sehiv secdesi gerekmez.

 

S.25-Kaç Rekât Namaz Kıldığında Şüphe Ederse Ne Yapar?

C.25-İki mi, üçümü kıldığında şüphe ederse iki gibi kabul eder, hem ikinci hem üçüncü hem de dördüncü rekatta oturur, öylece Tamamlar ve sonunda sehiv secdesi yapar.

 

S.26-Sehiv Secdesi Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

C.26-Sehiv Secdesi, son oturuşta yapılır Ettehiyyatü okununca sağa selam verilir, “Allahu Ekber” diyerek iki kere secde yapılır, Ettehiyyatü, Salli, Barik, Rabbena” duaları okunup selam verilir. Böylece sehiv secdesi yapılmış olur.

S.27 -Namazı Bozmayı Gerektiren Özürler Nelerdir?

C.27- Namazı bozmayı gerektiren özürler şunlar­dır

1-Kadın namazdayken hayız olması (Namazı bozması farzdır)

2-Namazda iken çocuğun feryadı,

3-Namazda iken yemeğin taşması,

4-Mal veya can emniyetinin tehlikede olması,

5-Çocuğun sobaya değmesi ihtimali,

6-Birinin (suya düşenin) imdat istemesi,

7 -Çocuk veya körün kuyuya düşme tehlikesi,

8-Çobanın sürüsene kurt geldiğini görmesi. Bütün bu hallerde namazı bozmak vaciptir.

9-Çocuk doğurtan ebenin çocuk veya annesinin ufak bir tehlike söz konusu ise namazını sonraya bırakması vaciptir.

10-Camide iken namaz vakti girerse namazı kılmadan camiden çıkıp gitmek tahrimen mekruhtur. Eğer başka camide görevli ise çıkabilir.

 

 CEMAATLE NAMAZ

 

S.28-Cemaatle Namaz Kılmak Nedir?

C.28-Namazı cemaatle kılmak yalnız kalmaktan 25 veya 27 derece sevaptır. Onun için iki kişi varsa birinin imam olması gerekir.

S.29-İmamda Aranacak Vasıflar Nelerdir?

C.29- İmamda aranacak vasıflar şunlardır;

1-Müslüman olmak,

2-Akıllı ve Buluğ çağına gelmiş olmak,

3-Erkek almak,

4-Namaz sahih alacak kadar ezbere Kur’an bilmek,

5-Özür sahibi olmamak. Özürlü biri (idrarı devamlı akan, yarası veya burnu kanayan) özürsüz birine imam olamaz. Kur’an ve Fıkhı iyi bilen, haramdan sakınan, sesi güzel alanın imamlığı tercih edilir.

 

S.30-Cemaat Camiye Giderken Nelere Dikkat Etmelidir?

C.30-Temiz olmalı, çorabı kokmamalı, ağzını kokutacak bir şey yiyerek gitmemeli, sigara içen ağzını yıkamalı, kimseyi rahatsız etmemeli.

S.31-Saflar Nasıl Tutulur?

C.31-İmamın arkasına erkekler, sonra erkek çocuklar, sonra kadınlar durur. Bir kişiyse imamın sağ gerisine, iki veya daha fazlaysa imamın arkasına durur. Bir erkek bir kadın cemaat varsa, erkek imamın sağ gerisine, kadın onun arkasına durur. Saflar sık ve düzgün tutulmalıdır.

 S.32-Cemaatle Namaz Kılmamayı Mubah Kılan Özürler Nelerdir?

C.32- Cemaatle namaz kılmamayı mubah kılan özürler şunlardır;

1-Hasta, hasta bakıcı, kör, topal, ayağı kesiklik,

2-Düşkün ihtiyar olmak.

3-Yağmur, çamur, çok soğuk, karanlık olmak

4-Mal veya can korkusu olmak

5-Yolcu olmak.

Bu hallerde camiye gitmeyip evde kalabilir.

S.33-Yalnız Cemaatle Kılınıp Tek Başına Kılınmayan Namazlar Hangileridir?

C.33-Cuma ve Bayram namazları.

S.34-Cemaatle Kılınmayan Namazlar Hangileridir?

C.34-Sünnet ve nafile namazlar cemaatle kılınmaz.

S.3S-Hem Yanlız Hem de Cemaatle Kılınabi1en Namazlar Hangileridir?

C.35- Hem yalnız hem de cemaatle kılınabilen namazlar şunlardır

1-Beş vakit namaz.

2-Teravih namazı

3-Vitir namazı. (Ramazanda cemaatle de kılınabilir. )

S.36-Camiye Saygı Nasıl Gösterilir?

C.36- Camiye saygı;

1-Camiye abdestli ve temiz elbiseyle girmeli.

2-Camiye önce sağ ayağıyla “Al1ahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin ve Ala âli Muhammed” diyerek girmeli.

3-Camiden çıkarken sol ayakla çıkmak.

4-Özrü yoksa camide ayaklarını uzatarak oturmamalı ve yüksek sesle ve dünyaya ait şeyler konuşmamalı.

5-Soğan, sarımsak yiyip ağız kokusuyla gitmemeli.

6-Camide Kur’an okunuyor veya vaaz ediliyorsa dikkat ve saygı ile dinlemeli.

7 -On safa geçeceğim diye cemaati rahatsız etmemeli.

 

S.37 -İmama Uyanlar Nasıl Hareket Edecek?

C.37-İmama uyanlar;

1-Namaza başlarken hem namaza ve hem de imam a uymaya niyet edecek.

2-İmamdan geride olacak.

3-İmam ve cemaat aynı namaza (farza, teravihe) niyet edecek.

4-Cemaatle imam arasında kadın safı olmayacak.

5-İmamla cemaat arasında yol nehir gibi bir şey olmayacak.

6-İmama uyan fatiha ve sureyi okumayıp diğer tekbir ve duaları okuyacak   .

7 -İmama uyan rükünleri daima imamdan sonra yapacak.

8-İmama baştan uymuşsa imamla selam verecek. Yetişemediği rekât varsa imam selam verince kalkıp tamamlayacak.

9-Rükudayken İmama yetişen o rekatı imamla kılmış sayılır. Bunun için de ayaktayken “Allah-u Ekber” demesi gerekir. Eğilerek söylemesi olmaz. “Sübhaneke”yi okumadan rükuya eğilir. İmam rükûdan doğrulmadan yetişirse o rekâta yetişmiş olur.

S.38-Herhangi Bir Rakette İmama Yetişemeyen Nasıl Tamamlar?

C.38-İmama yetişemeyen;

1-İmama birinci rekâtta yetişememişse; son oturuşta, Ettehiyyatü ve Aliahümme Salli, Allahümme Barik dualarını okur, imam selam verince kendisi selam vermeden kalkar, Fatiha ve zammı sureli bir rekât kılar, oturur, Ettehiyyatü, Salli, Barik, Rabbena dualarını okuyarak selam verir.

2- İmama ilk iki rekâtta yetişemeyip üçüncü rekâtta yetişmişse; imam selam verince kendisi selam vermeden kalkar, ewelki iki rekatı yalnız kılıyormuş gibi fatiha ve zammı sureli olarak kılar ve Tamamlar.

3- İmama son rekâtta yetişmiş ilk üç rekâtta yetişememişse; imam selam verince kendisi kalkar, Fatiha ile sureli bir rekât kılar oturur, Ettehiyyatü’yü okuyup kalkar, yine Fatiha ve sereli bir rekât daha kılar, rükû ve secdeden sonra ayağa kalkar sadece Fatiha okur, sure okumadan bu rekâtı kılar, rükû ve secdeden sonra oturur, duaları okuyup selam verir, böylece tamamlanmış olur.

4- İmama dört rekâtta de yetişememişse; Camiye gelen bir kişi cemaatin son oturuşta veya son secdelerde olduğunu görürse hemen İmama uyup cemaate katılır. Hiç bir rakete yetişememiş olsa da cemaat sevabını alır. İmam selam verince kendisi selam vermeden kalkar, yeni başlamış gibi tekbir almadan (çünkü İmama uyarken almıştı) Sübhaneke’den başlayarak tam dört rekât namazını kılar ve selamını verir. Böylece tamamlamış olur.

 

S.39-İki Rekâtlık Bir Namaz Nasıl Kılınır?

C.39-İki rekâtlık bir namaz;

1-Kıbleye dönerim,

2-Niyet ederim. (Niyet ettim Allah rızası için bu günkü sabah namazının sünnetini kılmaya, gibi)

3-Ellerimi kulaklarımın yumuşak verine kaldırıp “Allah-u Ekber” diyerek tekbir alırım. (Kadınlar ellerini omuzlan hizasına kaldırır.)

4-Sağ elimi sol elimin üzerine koyup sağ elimin parmaklarıyla sol elimin bileğini tutarım, göbeğimin altına koyarım.(Kadınlar sağ elini sol elinin Üzerine göğsü Üzerinde koyar)

5-Sübhaneke duasını okurum.

6-Euzu Besmele çekerim.

7-Fatiha ‘yi okurum. Âmin derim.

8-Zammı sure okurum (ayet veya sure)

9-Allahu Ekber diyerek rükuya varırım.

10-Rükûda ellerimle dizimi tutar, belimi dümdüz yaparım.

11-Rükudayken üç defa “Sübhane Rabbiye’l Azim” derim.

12-“Semia’llahu Limen Hamideh” diyerek belimi doğrultur, “Rabbena Lekel Hamd” derim

13-“Allah-u Ekber” diyerek secdeye varırım.

14-Secdeye varırken önce dizlerimi, sonra ellerimi, sonra başımı koyar, başımı ellerimin arasına alır, alnımın ve burnumun yere beraber dokunmasına dikkat ederim.

15-Secdede el ve ayak parmaklarımı kıbleye çeviririm. Dirseklerimi yandan hafifçe açarım, karnımı bacağıma, kollarımı yere yapıştırmam. (Kadınlar dirseklerini yanına, karnını bacaklarına, kollarım yere yapıştırarak secde ederler.)

16-Secdede üç defa “Sübhane Rabbiye’l a’la” derim.

17-“Allah-u Ekber” diyerek secdeden başımı kaldırır “Subhanellah” diyecek kadar otururum.

18-Tekrar “Allah-u Ekber” diyerek ikinci secdeye varırım. Birincideki duayı yine üç kere söylerim.

19-“Allah-u Ekber” diyerek ayağa, ikinci rekâta kalkarım.

20-Ellerimi birinci rekâttaki gibi bağlarım.

21-Sadece “Besmele” çekerim.

22-Fatiha ve bir zammı sure okurum.

23-Birinci rekâttaki gibi rükû ve secdelerimi yapıp otururum.

24-Otururken, sol ayağımın üzerine oturur, sağ ayağımı diker, parmaklarımı kıbleye çeviririm, ellerimi bacaklarımın üzerine koyarım.

25-Ettehiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena dualarını okurum.

26-Başımı önce sağ tarafıma çevirip omzuma bakarak “Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullah”,sonra sol tarafıma çevirerek yine “Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah” diyerek selam veririm. Böylece iki rekâtlık bir namaz kılmış olurum. İki rekâtlık tüm namazlar ve üç ve dört rekâtlı namazların iki rekâtı böyle kılınır. Baştaki niyete göre de sünnet veya farz veya nafile olur.

S.40-Üç Rekâtlık Bir Namaz Nasıl Kılınır? (Akşam Namazı)

C.40-Üç rekâtlık namaz

1-İlk iki rekâtı aynen önceki anlatılan gibi kılarım.

2-İkinci rekâttan sonraki oturuşta (ilk oturuşta) sadece Ettehiyyatü’yü okurum.

3-“Allah’u Ekber” der ayağa üçüncü rekâta kalkarım.

4-Sadece Besmele çekerim.

S-Sadece “Fatiha” okurum.

6-“Allah-u Ekber” diyerek rükû ve secdelerimi önceden anlatıldığı gibi yapar otururum.

7-Ettehiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena” dualarını okur, selam veririm.

8-0turunca “Etteh,iyyatü Salli,     Barik    ve Rabbena” dualarını okur, selam veririm. böylece bitirmiş olurum.

 

S.41-Dört Raketlik Bir Namaz Nasıl Kılınır?

C.41-Dört rekâtlık namaz;

1-İlk iki rekâtı önceden anlatıldığı gibi kılarım.

2-İkinci rekâttan sonraki oturuşta sadece Ettehiyyatü’yü okurum

3-“Allahu Ekber” der üçüncü rekâta kalkarım.

4-Sadece Besmele çekerim.

5-Eğer bu kıldığım namaz farz namaz ise sadece Fatiha’yı, diğer bir namazsa Fatiha ile zammı sure de okurum.

6-“Allahu Ekber” diyerek rükû ve secdelerimi anlatıldığı gibi yapar, dördüncü rekâta kalkarım.

7 -Dördüncü rekâtı de “Besmele” çekerek aynen üçüncü rekât gibi (farz namazsa Fatiha ile diğer bir namazsa Fatiha ve zammı sure ile) kılar otururum.

S.42-Vitir Namazı Nasıl Kılınır?

C.42-Vitir Namazı üç rekâtlık bir namazdır.

1-İlk iki rekâtını aynen önceki anlatılan gibi kılarım. Oturunca Ettehiyyatü’yü okuyup, üçüncü rekâta kalkarım.

2-Sadece Besmele çekerim.

3-Fatiha ve zammı sure okurum.

4-Ellerimi kulak yumuşaklarına değdirir,(Kadınlar omuz hizasına kadar kaldırır) “Allahu

Ekber” diyerek tekbir alıp, ellerimi yeniden usulüne uygun şekilde bağlarım.

5-Kunut dualarını (Allahümme inna nesteinüke ve Allahümme iyyake ne’büdü dualarını) okurum. .

6-Allahu Ekber” diyerek ruku ve secdelerimi yapar otururum.

7 -Oturunca “Ettehiyyatü, Salli, Barik, Rabbena” dualarını okur, selam veririm. Böylece Vitir namazını kılmış olurum.

S.43-İkindinin ve Yatsı Namazının İlk Sünneti Nasıl Kılınır?

C.43-İkindi ve Yatsı namazının ilk sünnetlerinin kılınışı diğer sünnetlerin kılınışı gibidir. Ancak iki fazlalık vardır.

1-İlk oturuşta “Ettehiyyatü”, “Salli” ve “Barik” duaları da okunur.

2-Üçüncü rekâta kalkıldığında önce “Sübhaneke” okunur, sonra Euzu-Besmele” ” çekilir.

 

S.44-Oturarak veya İma İle Namaz Nasıl Kılınır?

C.44-Namazı ayakta kılamayan oturarak, oturarak kılamayan yatarak kılabilir. Oturarak kılan rükû için biraz eğilir. Sonra doğrularak secdeye varır. Böy­lece Tamamlar. Secdeye gücü yetmiyorsa secde için gücü yettiği kadar eğilir, rükû için daha az eğilir. Alnını koymak için önüne yüksekçe bir şey konulmaz. Oturamıyorsa, başını secdede rükûdakinden daha fazla eğmek suretiyle namazını kılar. Başıyla namaz kılamayacak durumda ise kılmazlar. Kazaya bırakırlar. Gözlerle ima ile namaz kılınmaz.

  

b) NAFİLE NAMAZLAR

(Farz Namazlara Bağlı Olmayarak Kılınan Nafile Namazlar)

 

S.45- Teheccüd Namazı Nedir?

C.45-Teheccüd Namazı: Gece biraz uyuyup kal­kılır, gece yarısından sonra kılınır. Peygamberimiz devamlı kılmıştır. 2–4–6–8 rekat olarak kılınabilir. Her iki rek’atta selam verilmesi efdaldir.

S.46-Tahiyyatu’l Mescit  Namazı Nedir? Nasıl Kılınır?

C.46-Tahiyyatü’l Mescit Namazı: Bir camiyi ziyaret ettiğimizde Allah rızası için kıldığımız iki rek’at namazdır. (Kerahet vakti değilse kılınır.)

a) Niyet edilir. (Niyet ettim Allah rızası için Tahiyyatü’l Mescid namazı kılmaya denir.)

b) Sabah namazının sünneti gibi kılınır, İki rekâttır.

 

S.47-Kuşluk (Duha) Namazı Nedir? Nasıl Kılınır?

C.47-Duha Namazı kuşluk namazıdır. Güneş doğduktan 50 dakika sonradan itibaren, öğleye kadar, 2-4-8 veya 12 rek’at olarak kılınır.

 

S.48-Tesbih Namazı Nasıl Kılınır?

C.48-Tesbih Namazı: Bu namaz Peygamber efendimizin ibn-i Abbas’a öğrettiği bir namazdır. Her zaman kılınabilir Hiç olmazsa ömründe bir defa kılınmalıdır.

Tesbih namazı 4 rek’attır. İki rek’atta selam verilerek de kılınır. Her rek’atın da 75 defa tesbih söylenir, dort rek’atta 300 tesbih eder rek’atının nasıl kılındığını tarif edelim her rekâtı aynen kılınır.

“Niyet ettim Allah rızası için Tesbih Namazı kılmaya” diye niyet edilir. “Allahu Ekber” diyerek namaza durulur.

Tesbih namazında okunacak dua şudur: “Subhanellahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu Ekber” . Bu dua namazın şuraların da söylenir:

1-Sübhaneke’den sonra 15 defa,

2-Euzu-Besmele, Fatiha ve sureden sonra 10 defa

3-Ruku’da 3 defa söylenen “Subhane Rabbiyel Azim”den sonra 10 defa,

4-Ruku’dan doğrulunca 10 defa;

5-Secdeye varıp 3 defa söylenen “Subhane Rabbiye’l a’la” dan sonra 10 defa,

6-İki secde arasında oturunca 10 defa,

7-İkinci secdede yine 10 defa söylenir. Toplam 75 defa söylenir olur. Ettehiyyatü okunur, ikinci rek’ate kalkılır.

Önce 15 defa söylenir, soma Fatiha okunur, 10 defa söylenir, aynen birinci rek’attaki gibi tamamlanır. İkinci rek’atta oturunca ister Ettehiyyatüyü okuyup 3. rek’ate kalkar 3. ve 4. rek’atı aynen kılar, isterse Ettehiyyatü’den sonra salli, Barik dualarını okuyup selam verir. Yeni bir tekbir alarak iki rek’at daha aynı şekilde kılar.

Tesbih namazında sehiv secdesi icap ederse bu secdeleri yaparken tesbih duaları okunmaz.

 

S.49-İstihare Namazı Niçin ve Nasıl Kılınır?

C.49-İstihare Namazı: Hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair manevi bir işaret isteyen kimse yatacağı zaman iki rek’at namaz kılar. Birinci rek’atta Fatiha’dan sonra “Kafirun” nu, ikinci rek’atta da “İhlas” (Gul Hüvellahu Ehad) ni okur. Namaz bitince de istihare duasını okur. Abdestli olarak kıbleye dönüp yatar. Rüyada beyaz veya yeşil görülmesi hayra, siyah veya kırmızı görülmesi şerre delalet eder. Görünceye kadar yedi gece tekrarlanır.

 

İstihare duası şöyledir:

“Ya ilahi; Sen bildiğin iyin, senden hakkımda hayırlısını bana bildirmeni dilerim. Kudretin yettiği için ben senden kuvvet ve takat isterim. Hayra ermemi senin kereminden niyaz ederim. Çünki sen her şeye kadirsin. Ben ise acizim. Sen her şeyi, gaybı da bilirsin. Ben ise bilmem. Ya Rabbi; Sen bilirsin, eğer bu iş benim dinim, yaşayışım, dünyam ve ahirenim hakkında hayırlı ise bunu bana nasip eyle ve kolaylaştır. Benim iyin bunda feyiz ve bereket vücuda getir. Eğer bu iş dinim, hayatım, dünyam ve ahiretim hakkında benim için şer ise bunu benden çevir, beni de bundan çevir. Gönlümde bunun için bir meyil bırakma. Benim için hayır nerede ise onu kolay kıl. Beni hayır ile hoşnut eyle” diye dua ederek yatar.

Evlenmek istediği kişinin kendisi hakkında hayırlı olup olmadığımı anlamak için böyle istihare yapılabilir.

S.50-Yağmur (İstiska) Namazı Niçin ve Nasıl Kılınır?

C.50-Yağmur namazı;

1-İstiska namazı yağmursuzluktan sıkıntıya düşüldüğü bir zamanda yağmur duasından önce iki rek’at, cemaatle veya cemaatsiz (Cemaatle kılınıyorsa Cuma gibi açıktan okunarak) kılınan namaza denir. Bu menduptur. Diğer mezheplere göre Sünnet-i Müekkededir.

2-Namazdan sonra, imam ve cemaat kıbleye döner, imam ayağa kalkıp dua eder, cemaat oturdukları yerden “Amin” der.

3-Yağmur duasına çıkmadan önce fakirlere sadaka verilir, tövbe istiğfar edilir.

4-Dargınlar barışmalı, helalleşme olmalıdır.

5-Mütevazı ve muhtaç olduğunu haliyle göstermelidir.

6-Mümkünse çocuklar ve ihtiyarlar da olmalıdır.

7-Hayvanlar yavrularıyla götürülmeli, ayrı tutulmalı ve meleşmeleri sağlanmalı,

8-Duada avuç içi göğe doğru değil, yüzüne doğru tutulur.

 

S.51-Küsuf Namazı Niçin ve Nasıl Kılınır?

C.51-Güneş tutulduğu zaman kılınan namaz. İmam ezansız ve kametsiz iki rek’at namaz kıldırır. Açık veya gizli okuyabilir. İmam yoksa tek başına da kılabilir. Dua edilir ve sadaka verilir. Peygamberimiz namaz, dua ve sadakayı tavsiye etmiştir İmam-ı Şafii’ye göre imam namazdan sonra hutbe okur. Hiç kimsenin doğumu veya ölümünden dolayı güneş tutulmaz.

 

S.52-Husuf Namazı Niçin ve Nasıl Kılınır?

C.52-Ay tutulduğu zaman kılınan namazdır, Müslümanların tek tek veya cemaatle gizli veya açık okuyarak iki veya dört rek’at namaz kılmaları menduptur.

Şiddetli rüzgâr, karanlık, zelzele, umumi felaketler, korkulu zamanlarda Küsüf ve Husuf namazları gibi namaz kılınması güzeldir. Hiç kimsenin doğumundan veya ölümünden dolayı ay tutulmaz.

 

  S.53-Yolculuk Namazı Niçin ve Nasıl Kılınır?

C.53-Bir Müslüman bir yere gideceği veya yoldan geldiği zaman iki rek’at namaz kılmalıdır. Giderken evde, gelirken camide kılmak efdaldir. Yolculuğunun iyi geçmesi için veya sağ salim döndüğü için dua etmelidir.

 

S.54-Tövbe Namazı Niçin ve Nasıl Kılınır?

C.54-Günah işleyen bir mü’min buna pişman olup derhal tövbe etmesi gerekir. Böyle bir günah işleyen abdest alır, iki rek’at tövbe namazı kılar. Bir daha yapmayacağına Söz verir ve yaptığından pişman olup, tövbe eder. Buna “Tövbe Namazı” denir. Tövbede samimi ise onun tövbesi makbuldür.

 

S.55-Hacet Namazı Niçin ve Nasıl Kılınır?

C.55-Dünyalık ve Ahiretlik bir şey isteyen kişi, güzelce bir abdest alır, yatsı namazından sonra iki, dört veya on iki rek’at namaz kılar. Dört rek’at namazın birinci rek’atın da Fatiha’dan sonra üç defa “Ayete’l Kürsi”yi okur. Diğer üç rek’atın da ise Fatiha’dan sonra “İhlas” (Gul Hüvellahu Ehad) ile Gul Euzü Birabbil Felak ve Nas Sureleri’ni okur. Veya normal şekilde 4 rek’at’ na­maz kılar ve hacet duası yapar. Yani ne istiyorsa halini arz eder.

 

S.56-Abdest Veya Gusülden Sonra Namaz Niçin ve Nasıl. Kılar?

C.56-Abdest aldıktan veya guslettikten sonra vakti müsait ise iki rek’at namaz kılmak mensuptur. Farz veya sünnet bir namaz kılarsa bu da kâfidir.

S.57-Katil (İdam Mahkûmu) Namazı Niçin ve Nasıl Kılar?

C.57-Her nasılsa idama mahkûm olan bir Müslüman bu cezanın tatbikinden önce iki rek’at nafile namaz kılıp tövbe istiğfar etmeli ve hayırlı dualarda bulunmalıdır. Bu namaz onun ilahi rahmete kavuşmasına vesile olabilir.

 

C- EZAN VE KAMET:

S.58-Ezan ve Kamet’in Hükmü Nedir?

C.58-Ezan: Namaz vakitlerini herkese ilandır.

1-Vakit girmeden ezan okunmaz.

2-Ezan farz namazın sünnetidir.

3-Ezan Sünnet-i Muekkededir (Kuvvetli Sünnet) .

4-Vaktin sünneti değil, Namazın sünnetidir. Onun için namazların hem edasında hem kaza­sında okunur.

5-Ezan yüksek sesle, ağır ağır okunur.

6-“Hayye ale’s.Salah” derken saga,’ “Hayyeale’l-Felah” derken sola yüzünü çevirmek müstehaptır.

Kamet: Namaza başlandığının ilanıdır.

1-Ezan gibi farz namazın sünnetidir.

2-Kamet. sünnet-i müekkededir.

3-Namazların hem edasında hem de kazasında kamet getirilir.

S.59-Kim Ezan Okuyup Kamet Getirebilir?

C.59-Ezan okuyup kamet getirmenin (müezzinliğin) 2 şartı vardır:

1-Müslüman olmak,

2-Akı”llı olmak.

Buluğ çağına ermek şart değildir. Hayrı şerden ayırabilen, mümeyyiz ama henüz buluğ çağına ermemiş kişi de müezzinlik yapabilir

 

S.60-Ezan ve Kamet’in Sözleri Nasıldır?

C.60-Ezan ve Kamet’in sözleri şöyledir:

“Allahu Ekber” (4 defa)

“Eşhedü en La ilahe illallah” (2 defa)

“Eşhedü enne Muhammeden Rasulullah” (2 defa)

“Hayye ale’s-Salah” (2 defa);

“Hayye ale’I-Felah” (2 defa)

“Essalatü hayrum minennevm” (2 defa, sabah namazında)

“Kad Kameti’s Salah” (2 defa, sadece kamet getirirken eklenir)

“Allahu Ekber” (2 defa);

“La ilahe illallah” (1 defa)

 

D)NAMAZI KESİP CEMAATE YETİŞMEK

 

S.61-Namazı Kesip Cemaate Nasıl Katılır?

C.61-Namazı kesip cemaate;

1-Bir kişi birinci rek’atin secdesine varmadan cemaat oluşursa, namazını kesip cemaate katılır.

2-Eğer birinci rek’atin secdesini yapmışsa bir rek’at daha kılar, iki rek’ati tamamlayıp selam verir öylece İmama uyar.

3-Kendisi üçüncü rek’ati kılmadan cemaat oluşursa namazı keser ve cemaate uyar.

4-Kendisi üçüncü rek’ati kılınca cemaat oluşursa dörde Tamamlar öyle İmama uyar.

Bu yalnız kıldığı namaz sünnetse, eksik kıldıysa farzı Cemaatle kıldıktan sonra dört rek’at olarak (öğle veya Cuma’nın ilk sünneti gibi) tam kılar. Eğer tam kıldıysa mesele yok. Kıldığı bu namaz farz namazsa kıldığı iki rek’at nafile olur. Dört rek’atini de kılmış İmama uymuşsa imamla kıldığı nafile olur. Yalnız kıldığı farz eda olmuş olur.

İkindi veya yatsı namazının sünneti, farzından sonra kılınmaz. Kamet getirilirken, hatip hutbedeyken sünnet kılınmaz.

Sabah namazının sünneti İmama yetişebilecek ise mutlaka kılınır. (Otururken yetişecek olsa da)

S.62-Hangi Farzları Tek Başına Kılınca İmamla Tekrar Kılamaz?

C.62-Bu farzlar şunlardır

1-İkindi namazının farzını tek başına kılmışsa artık İmama uymaz. (çünkü ikindinin farzından sonra nafile veya Sünnet kılınmaz)

2-Akşam namazının farzını tek başına kılmışsa artık İmama uyamaz. (çünkü üç rekatlı nafile namaz olmaz)

3-Sabah namazının farzını tek başına kılmışsa artık İmama uyamaz. (Sabah namazının farzından sonra nafile namaz kılınmaz)

İkindi, akşam ve sabah namazlarının farzları kılındıktan sonra İmama uyulursa bu imamla kılınan namazlar nafile namaz olur. Hâlbuki bu farzlardan sonra nafile namaz kılınmaz.

 

E) TİLAVET SECDESİ

 

S.63-Tilavet Secdesi Neye Denir?

C.63-Kur’an-ı Kerim’in 14’ünde geçen secde ayetlerinden birini okuyan veya işitenin yapılması vacip olan secdedir.

S.64-Tilavet Secdesi Kime Vaciptir?

C64-Tilavet Secdesi;

1-Müslüman,

2-Akıllı,

3-Buluğ çağına ermiş olanlara (Namazla mükellef olanlara) vaciptir. Adet veya lohusa olanlara vacip değildir. Sonradan da yapmazlar.

 

S.65-Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?

C.65-Secde ayetlerinden birini okuduğu veya işittiği zaman,

1-Abdestli olarak kıbleye dönülür,

2- “Niyet ettim Allah rızası için Tilavet secdesi yapmaya” denir.

3-Eller kaldırılmadan “Allah-u Ekber” diye tekbir alınarak doğrudan secdeye varılır.

4-Secdede üç defa “Subhane’Rabbiye’l A’la”denilir.

5.”Allah-u Ekber” denilerek secdeden kalkılır “Böylece Tilavet secdesi yapılmış olur. Bir kere secde yapılır. Secdeden sonra selam verilmez, secdeyi yaptıktan sonra “Semi’na ve eta’na gufraneke Rabbena ve ileyke’l Masir” denmesi müstehaptır.

5.66-5ecde Ayetini Namazda Okuyan Veya İşiten Ne Yapar?

C.66-Secde ayetini namazda okursa;

1-Secde ayetinden sonra üç ayetten fazla okumadan ruku ve secde yaparsa Tilavet Secdesi de yapılmış olur.

2-Eğer okumaya devam edecekse, Secde ayetini okur okumaz, “Allahu Ekber” diyerek, doğrudan secdeye varılır, üç defa “Subhane Rabbiye’l A’la” der, “Allahu Ekber” diyerek ayağa kalkar, secde ayetinden sonraki ayetten devam eder.

3-Eğer cemaatle kılınıyorsa aynı şey cemaatle uygulanır.

4-Namazda okunan secde ayetini namazda olmayan işitirse secde etmesi vacip olur.

5-Namaz kılan kişi, namazda olmayanın veya uymadığı imamın okuduğu secde ayetini işitirse, namazı kıldıktan sonra Tilavet Secdesi yapması vacip olur

6-Namaz içindeyken okuduğu secde ayeti için namazdayken Tilavet Secdesi yapılmışsa (1 veya 2. maddedeki gibi) namazdan soma yapılmaz

S.67-Kur’an-ı Kerim’de Gecen Secde Ayetler’ Hangileridir?

C.67-Kur’an-ı Kerim’de geçen secde ayetleri;

1-A’raf                        7/206. ayet

2-Ra’d                        13/15. ayet

3-Nahl                        16/48. ayet

4-İsra                          17/107 ayet

5-Meryem                   19/58. ayet

6-Hac                         22/18. ayet

7-Furkan                     25/60. ayet

8-Neml                       27/25. ayet

9-Secde                      32/15. ayet

10-Sad Suresi               38/24. ayet

11-Fussilet Suresi          44/37. ayet

12-Necm Suresi            53/62.ayet

13-İnşikak Suresi          84/21. ayet

14-Alak Suresi              96/19. ayet

 

f) CUMA NAMAZI

 

S.68-Cuma Namazı Ne Demektir?

C.68-Cuma günleri Öğle vaktinde öğle namazı yerine kılınan ve hutbe okunan bir namazdır.

S.69-Cuma Namazı Kaç Rek’attir?

C.69-Cuma namazı on rek’attir. (4 ilk sünnet, 2 farz, 4 son sünnettir.)

 

S.70-Zuhr-i Ahir Namazı ve Son Sünneti Kılmanın Hükmü Nedir?

C.70-Zuhr-i Ahir dört rek’attir. Bu namaz farz, vacip, sünnet bir namaz değildir. Peygamberimiz ve sahabe zamanında olmayan bir namazdır. Kılana “Niçin kılıyorsun?”, kılmayana “Niçin kılmıyorsun?” denmez. İsteyen kılar, isteyen kılmaz. Öğle namazının sünneti gibi kılınır. Ancak, zuhr-i ahir namazı yerine kaza namazı kılınmasının daha uygun olduğu kanaatindeyiz. Son olarak, iki rek’at namaz “Vakit sünneti” niyetiyle kılınmaktadır. Bu da, Cuma Namazından değildir. İsteyen bunu kılar, isteyen de bir sabah namazının kazasını kalabilir.

 

S.71-Cuma Namazı Tek Başına Kılınabilir mi?

C.71-Cuma namazı, Camide imam hariç en az üç kişiyle kılınır. (Şafi mezhebine göre 40 kişi gerekir.) Tek başına kılınamaz.

 

S.72-Cuma Namazı Kimlere Farzdır?

C.72-Cuma namazı;

1-Müslüman olmak,

2-Akıllı olmak,

3-Buluğ yaşına ermiş olmak,

4-Erkek olmak, (Kadınlar Cuma namazını kılarlarsa öğleyi kılmış sayılır.)

5-Hür ve serbest olmak,

6-Mukim olmak, (Misafir Cumayı kılarsa öğleyi kılmış olur.)

7-Sağlıklı olmak.(Camiye gidemeyecek kadar hasta kötürüm olmamak.)

8-Kör olmamak,

9-Ayaklan sağlam olmak,

S.73-Cuma Namazının Sahih Olmasının Şartları Nelerdir?

C.73-Cuma namazının sahih olmasının şartlan;

1-Öğle vaktinde kılmak,

2-Namazdan önce hutbe okunmak,

3-Cami herkese açık olmak, (Fabrika vs. camilerine kimlik kontrolü ile de olsa dışardan cemaat gelebiliyorsa herkese açık sayılır.)

4-İmamdan başka en az üç erkek cemaat bulunması,

5-Cuma namazı kıldıran, devletin görevlendirdiği veya izin verdiği bir kişi olmalı,

6-Cuma kılınacak yer, şehir veya şehir hükmünde olmalı

 

S.74-Cuma Namazı Nasıl Kılınır?

C.74-Cuma namazı;

1-Dört rek’atlık ilk sünneti kılınır.

2-İmam hutbe okur,

3-İmamla iki rekat Cumanın farzı kılınır

4-Dart rek’at son sünneti kılınır.

5-İsteyen dört rek’at zuhr-i ahir namazı kılar.(Her rek’atında zammı süre okuyarak)

6-İki rek’at vakit sünneti kılınır. (İsteyen kaza namazı kılar)

 S.75-Cuma Hutbesinin Rüknü Yani Temeli Nedir?

C.75-Cuma hutbesinin temeli Allah’ı zikirdir. Hutbe iki bölümdür.

1. Hutbe Müslümanlara vaaz ve nasihattir

2. Hutbe Müslümanlara duadır.Her ikisinde de Allah’ ı zikir, Peygamberimize salavat vardır.

S.76-Hutbenin Şartları Nelerdir?

C.76-Hutbenin şartlan;

1-Vakit içinde okunmak,

2-Cumanın farzından önce okunmak,

3-Hutbe niyetiyle okunmak,

4-Cemaat huzurunda okunmak,

5-Hutbe ile namaz arası başka bir şey ile kesilmemek.

 

S.77 -Hutbenin Sünnetleri Nelerdir?

C. 77 -Hutbenin sünnetleri;

1-İmamın minber tarafında bulunması,

2-Minbere çıktığında cemaate dönüp oturması, ezan dinlemesi

3-Ezan okunması,

4-Hutbelerin ayakta okunması,

5-Birinci hutbeye Allah’a hamd ile başlanması,

6-Kelime-i Şahadetin okunması,

7-Hatibin Müslümanlara nasihatte bulunması,

8-Euzü Besmele ile bir ayet okunması,

9-İki hutbe arasında biraz oturması,

10-İkinci hutbeye de hamd ile başlaması,

11-İkinci hutbede Müslümanlara dua etmesi,

12-Hutbeleri uzatmaması,

13-Hutbeleri cemaatin işiteceği bir sesle okuması.

 

S.77-  Hutbe Okunurken Cemaat Nasıl Hareket Edecektir?

C.77- Hutbe okunurken cemaat kıbleye dönük olarak, ayaklarını uzatmadan rahatça oturabilir. Konuşması, konuşana sus demesi veya namaz kılması tahrimen mekruhtur. {Hutbe başlamadan namaza başlamışsa onu Tamamlar) Sağına, soluna bakması mekruhtur. Huşu içinde hutbeyi dinler.

S.78-Cuma Namazını Kılmayanlar Öğle Namazını Cemaatle Kılabilir mi?

C.78-Cuma namazını kılmayanların o gün o şehirde öğle namazını cemaatle kılmaları mekruhtur. Cuma namazı kılınmayan mezra veya yaylada iseler Cuma günü öğle namazını cemaatle kılabilirler. Özrü sebebebiyle Cumaya gidemeyenlerin öğle namazını Cuma namazı kılındıktan sonra kılmaları sünnettir. Önce kılarlarsa mekruh olur.

 

S.79-Cuma Namazı Saatinde Alış Veriş Helal midir?

C.79-Cuma ezam okununca alış verişi bırakıp Cuma namazına koşmak erkeklere vaciptir. Cuma namazı kılınırken alış veriş yapmak haramdır. Kadınların ve çocukların alış-veriş yapmaları helaldir

 

S.80-Namazın Neresinde Yetişen Cuma Namazına Yetişmiş Sayılır?

C.80-Cuma namazının herhangi bir yerinde yetişenler Cuma namazına yetişmiş sayılırlar. İmam selam verdikten sonra kılamadığı rek’atları ayağa kalkıp kılarak Tamamlarlar.

 

S.81-Cuma Günü Temizlik Yapıp Gusletmek Nedir?

C.81-Cuma günü temiz elbise giymek, tırnaklarını kesmek, güzel kokular sürünmek, ağız kokusu yapacak bir şey yememek, gusül abdesti almak sünnettir. Peygamberimiz bunlara çok önem vermiştir.

 

S.82-Cuma Namazını Bir Özrü Olmadığı Halde Üç Defa Üst Üste Kılmayanın Durumu Nedir?

C82-Cuma namazı erkeklere farz-ıayn olup, ce­maatsiz kılınmaz. Cuma günü müminlerin bayra­mıdır. Bu bayrama katılmak gerekir. Âdem (AS.) Cuma günü yaratıldı, Cennet’e girdi, Cennet’ten Cuma günü çıkarıldı. (Riyazu’s-Salihin 2/439) Kılınan iki Cuma, arasındaki küçük günahlara Cuma Namazı kefarettir. (Riyazü’s-Salihin 2/440)

Peygamberimiz “Kim özürsüz olarak cuma namazını üç defa üst üste kılmazsa İslam’ı arkasına atmış olur.” (Abdurrezzak, el-Musannef 3/165-166) buyurmaktadır. Bundan ağır tehdit olur mu?

 

S.83-Üç Hafta Üst Üste Cuma Namazı Kılma­yanın Cenazesi Kılınmaz mı?

C.83-Hayır, cenaze namazı kılınır. Halk arasında böyle söyleniyorsa da bunun dayanağı yoktur.

 

G) BAYRAM NAMAZI

 

S.84-Bayram Namazının Hükmü Nedir?

C.84-Bayram namazı (Ramazan-Kurban) vaciptir.

 

S.85-Bayram Namazı Kimlere Vaciptir?

C.85-Bayram Namazı, Cuma Namazı farz olan kişilere vaciptir. Senede iki bayramda kılınır (Ramazan ve Kurban Bayramı)

S.86-Bayram Namazı Ne Zaman Vacip Olmuştur?

C.86-Bayram Namazı Peygamberimizin Medine’ye hicretinin birinci yılında vacip kılınmıştır.

S.87-Bayram Namazının Sahih Olmasının Şartları Nelerdir?

C.87-Bayram namazının sahih olmasının şartlan;

1-Güneş doğduktan 50 dakika sonradan, öğleye kadarki zamanda kılınmalıdır.

2-Cami herkese açık olmalıdır.

3-İmamdan başka en az üç erkek cemaat olmalıdır.

4-Bayram namazını kıldıran görevlendirilmiş biri olmalıdır.

5-Bayram kılınacak yer şehir veya şehir hükmünde olmalıdır.

6-Hutbe okunması sünnettir. (Hutbe okunmazsa da bayram namazı sahih olur. Cuma namazı sahih olmaz, Cuma’da vaciptir.)

7 -Hutbe bayram namazından soma okunur.

S.88-Bayram Namazı Kaç Rek’attir, Nasıl Kılınır?

C.88-Bayram namazı iki rek’attir. Dokuz tekbirlidir. Beşi birinci, dördü ikinci rek’attadır. şöyle kılınır.

1-Niyet edilir. (Niyet ettim vacip olan Ramazan veya Kurban bayram namazını kılmaya, uydum İmama) der.

2-İmam tekbir alıp “Allahu Ekber” der. (Bu birinci tekbirdir) Cemaat tekbir alarak İmama uyar.

3-İmam ve cemaat içinden “Subhaneke’yi” okur.

4-İmam acele etmeden, ama peş peşe üç defa ellerini kulaklarına kaldırarak “Allahu Ekber” diyerek açıktan tekbir alır. Cemaat de onunla beraber tekbir alırlar. İlk ikisinde ellerini yana salarlar, üçüncü tekbirde ellerini bağlarlar. Onun için kolay anlaşılsın diye bu “iki salla bir bağla” denilerek de tarif edilmektedir. Üç tekbir de bunlardır. Bunlara “Zevaid Tekbirleri” denir.

5-Cemaat susar, imam içinden Euzu Besmele çeker sonra açıktan Fatiha ve sure okur. (Açıktan okuması vaciptir.)

6-İmam Allahu Ekber diyerek rükuya varır. (Beşinci tekbir de budur)

7 -Rükû ve secdeleri yapıp ikinci rek’ata kalkılır.

8-Cemaat susar, imam içinden sadece “Besmele” çeker, Fatiha ve sureyi açıktan okur.

9-S0re bitince ayakta üç kere tekbir alınır eller yana salınır. (Bunlara da Zevaid Tekbirleri” denir.) Dördüncü tekbirle de rükuya varılır.

10-Rükû ve secdeler yapıp oturulur. Ettehiyyatü, Salli, Barik, Rabbena duaları okunur ve selam verilir.

11-imam hutbeye 91kar Cuma hutbesi gibi hutbe okur.

S.89-Bayram Namazında 9 Tekbirin Hükmü Nedir?

C.89-Bayram namazında 9 tekbirin hükmü;

1-Birinci tekbir (iftitah tekbiri) farzdır.

2-Zevaid Tekbirleri (3 birinci rek’atta, 3 ikinci rek’atta) vaciptir.

3-Birinci ve ikinci rek’atta rükuya varırken alman tekbirler ise sünnettir. Toplam 9 tekbirdir.

S.90-İmam Zevaid Tekbirlerini Unutursa Ne Yapacaktır?

C.90-İmam zevaid tekbirlerini unutursa

1-Birinci rek’atta Fatiha’yı okuyunca tekbir almadığını hatırlarsa, tekbirleri alır tekrar Fatiha okur.

2-Fatiha ve sureyi okuyunca hatırlarsa, tekbirleri alır ama Fatiha ve sureyi tekrar okumadan rükuya varır

3-Rükûda hatırlarsa, ellerini kaldırmadan rükuda tekbirleri alır.

4-Rükûdan sonra hatırlarsa tekbirleri terk eder.

5-Vacip tekbirleri yerinde almamış veya terk etmiş olacağından sehiv secdesi gerekirse de, Cuma ve Bayram namazlarında kalabalıksa sehiv secdesi yapılmaz. Onun için de sehiv secdesi yapması gerekmez.

 

S.91-Bayram Namazına Sonradan Gelen Nasıl Tamamlar?

C.91-Bayram namazına sonradan gelen;

1-İmam tekbirleri almış, Fatiha ve Sureyi okumaya başlamışken Bayram namazına yetişmişse, İmama uyar Sübhaneke’yi okumaz üç tekbir alır. (iki sallayıp bir bağlayarak)

2-İmama birinci rek’atın rükuunda yetişmişse, iftitah tekbirinden sonra yetişebilecekse rükuya eğilir tesbih okumaz, ellerini kaldırmadan üc tekbir alır. Zevaid tekbirleri rükuda almış olur.

3-Rükuda da İmama yetişemezse tekbirler kendisinden düşer

4-Birinci rek’ata yetişememişse imam selam verince ayağa kalkıp birinci rek’atı tarif edildiği gibi kılar.

5-Her iki rek’ata yetişemeyip cemaat selam vermek üzere oturmuşken cemaate yetişirse yine İmama uyar, imam selam verince kalkar, tekbirleriyle beraber her iki rek’atı da kılar.

6-Cemaate yetişemeyen yalnız başına Bayram Namazı kılamaz.

 

S.92-Teşrik Tekbirleri Nedir, Ne Zaman Söylenir, Kim Söyler?

C.92-“Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illa’llahu va’llahu Ekber, Allahu Ekber ve li’llahi’l Hamd” Teşrik Tekbirleri budur.

Kurban bayramı arefe günü sabah namazından dördüncü bayram günü ikindi namazına kadar (23 vakit), her namazın farzı kılınınca söylenir. Kadın, erkek, yolcu, mukim, cemaatle, yalnız kılan herkes Teşrik Tekbirlerini söyler. Teşrik Tekbirlerini ge­tirmenin hükmü vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz, teşrik günlerinde kaza edilirse Teşrik tekbirleri s6ylenir. Başka bir gün kaza edilirse Teşrik Tekbirleri söylenmez (Arefe günü, ikindi namazını kılamayan, ikinci bayram günü kaza etse teşrik tekbirlerini de söyler.)

 

S.93-Bayram Namazında Neler Sünnettir?

C.93-Erken kalkmak, gusletmek, dişlerini fırçalamak, güzel koku sürünmek, güzel ve temiz elbiselerini giymek. Ramazan bayramıysa bayram namazına gitmeden tatlı bir şey yemek, Kurban bayramıysa bir şey yememek. Namaza giderken Ramazan bayramında içinden, Kurban bayramında açıktan tekbir almak. Namazdan dönerken başka yoldan gelmek, güler yüzlü, tatlı dilli olmak, gücü yettiği kadar sadaka vermek, muhtaçlara yardım etmek, sünnettir.

 

h) TERAVİH NAMAZI

 

S.94-Teravih Namazı Kaç Rek’attır, Ne Zaman Kılınır, Kimler Kılar, Hükmü Nedir?

C.94 – Teravih Namazı;

1-Teravih Namazı 20 rek’attır.

2-Ramazan ayında yatsıdan soma kılınır.  Sabaha kadar.

3-Kadın erkek herkes kılar

4-Teravih Namazı Sünnet-i  Müekkededir.

5-Yalnız da kılınır, cemaatle de kılınır.

 

S.95-Oruç Tutmayanlar Teravih Namazını Kılabilir mi?

C.95-Oruç tutmayanlar da Teravih namazını kılarlar. Çünkü orucun değil, Ramazan ayının sünnetidir.

S.96-Teravih Namazını Cemaatle Kılmanın Hükmü Nedir?

C.96-Teravih namazını cemaatle kılmak sünnet-i kifayedir (Bazı insanlar cemaatle kılarsa sünnet yerine gelmiş olur Diğerleri evde kılabilir. Kimse cemaatle kılmazsa bu sünnet terkedilmiş olur.)

S.97-İmama Teravih Kılarken Yetişen Hemen İmama Uyabilir mi?

C.97-İmama teravihde yetişen öncelikle yatsıyı kılar, sonra teravihden yetiştiği kadarını ve Salat-ı Vitri İmamla kılar Sonra da teravihleri kılamadığı rekatları tek başına kılar..

 

S.98-Teravih Namazı Nasıl Kılınır

C.98-Her iki rekatta veya dört rekatta selam vererek kılınır. Her iki rekâtta oturarak, selam vermeden 20 rek’atı da kılsa namaz caiz olur ama mekruhtur. Yirmi rek’atı hiç oturmadan kılsa iki rek’at kılmış olur.

Dörder rek’at kılarsa ilk oturuşta “Ettehiyyatü’den sonra Salli, Barik, üçüncü rek’ata kalktığında da sübhaneke okuyup Euzu Besmele çeker. Yani Teravihde her oturuşta ve kalkınca bunlar okunur. Aynı gün vaktinde kılınmamış bir teravih namazı kaza edilmez Teravih cemaatle kılınmışsa vitir de cemaatle kılınır. İmama uyan kişi niyetinde bunu belirtir.

 

I) YOLCU NAMAZI

 

S.99-Yolcu (Misafir) Kime Denir?

C.99- 90 km. den daha uzak bir yere gitmeye niyet edip bulunduğu köy veya şehrin son evini geçen, buluğ çağındaki kişiye yolcu denir. Neyle giderse gitsin fark etmez. Gideceği yere varıncaya kadar olduğu gibi, gittiği yerde 15 günden az kalacaksa orada da yolcu sayılır. Kaç gün kalacağı belli olmayıp, bu gün yarın diyerek aylarca kalmış olsa da yolcu sayılır.

S.100-Uçak Veya Bir Vasıtayla Gitse de Yolcu Sayılır mı?        

C.100-90 km’den daha uzağa gittikten sonra neyle gittiği önemli değildir. Yine yolcu sayılır.

 

S.101-Ne Zaman Yolcu Olmaktan Çıkar?

C.101-Yolcu olmaktan;

1-Gittiği yerde 15 gün veya daha fazla kalacaksa,

2-Memleketine döner ilk evleri geçerse,

3-Gittiği yerde hanımı veya çocukları yaşıyorsa yolcu sayılmaz.

S.102-Yolcuya Dinimiz Ne Gibi Kolaylıklar Getirmiştir?

C.102- Dinimiz yolcuya şu kolaylıkları getirmiştir:

1-Yolcu olanlar namazların fazlarını şöyle kılarlar. Sabah 2 rek’at, Akşam 3 rek’at tam, öğle, ikindi ve yatsı namazlarını ise dörder yerine 2 rek’at kılarlar.

2-Sünnetleri, vakit genişse tam kılarlar, vakit darsa hiç kılmazlar.

3-Cuma ve Bayram namazı kılmak zorunda değiller, kılarlarsa öğleyi ve Bayram Namazını kılmış olurlar. Cumayı kılmayan yolcu öğleyi kılacaktır.

4-Kurban kesmekle mükellef değildirler.

5-Ramazan ayı ise isterlerse oruç; tutarlar, isterlerse tutmaz sonra kaza edebilirler. Tutmaları daha hayırlıdır.

6-Ayağındaki mest üzerine 72 saat mesh yapabilirler.

7-Teravih namazını vakitleri varsa tam kılarlar, yoksa kılmazlar.

 

S.103-Yolcular Kaza Namazını Nasıl Kılarlar?

Yolcular geçirmişlerse, yolculuk esnasında veya yolculuktan sonra kaza ederken öğle, ikindi, yatsı’nın farzını iki rekât olarak kaza ederler Eğer yolculuk esnasında, mukim iken geçirdiği bir namazı kaza edecekse tam kılarak kaza eder. (öğle, ikindi, yatsı’nın farzını 4’er kılar)

 

 S.104-Yolcu İmama Uyar Veya. İmam Olursa Namazı Nasıl Kılar?

C.104- Yolcu İmama uyar veya imam olursa;

1-Yolcu İmama uyarsa, imamda yolcuysa yolcu gibi kılarlar. İmam yolcu değilse ona uyan da yolcu değilmiş gibi namazı tam kılar. Yetişemediği rekatları kalkarak Tamamlar. Öğle, ikindi, yatsı’nın farzını 4’er kılar)

2-Yolcu kişi imam olursa, öğle, ikindi, yatsı namazında iki rek’at kıldırınca selam verir. Yolcu olmayanlar ise ayağa kalkıp iki. rekat daha kılarak dörde Tamamlarlar. Tamamıadıkları bu iki rekatta Fatiha ve sure okumazlar. Okuyacak kadar durup, ruku ve secde yaparak Tamamlarlar. Okusalar namazları bozulmaz. Sehiv secdesi de gerekmez.

3-Sabah ve akşam namazlarında kıldırırsa da, uysa da tam kılarlar.

     4Yolcu olanlar cuma namazı kıldırabilirler.

 

 j) KAZA NAMAZI

S.105-Eda ve Kaza Neye Denir?

C.105-Bir ibadeti (namaz-oruç) vaktinde yapmaya “Eda”, vakti çıktıktan sonra yapmaya da “Kaza” denir.

 

S.106-Hangi Namazlar Kaza Edilir?

C.106-Şu namazlar kaza edilir;

1-Beş vakit namazın farzları,

2-Öğleye kadar o günün sabah namazının sünneti,

3-Vitir namazı,

S.107-Kaza Namazı Kılmanın Hükmü Nedir?

C.1 07 -Beş vakit namazın edası farz olduğu gibi kazası da farzdır. Vitrin edası vacip olduğu gibi kazası da vaciptir. Sünnetler kaza edilmezler.

 

S.108-Hangi Vakitlerde Kaza Namazı Kılınmaz?

C.108-Üç vakitte, (Güneş doğarken, dik iken, batarken) kaza namazı kılınmaz

S.109-Hangi Hallerde Namazlar Kaza Edilmez?

C.109-Şu hallerde namazlar kaza edilmez;

1-Hafızlıyken (Aybaşı halindeki kadınların kılamadığı) geçen namazlar.

2-Loğusa iken geçen namazlar. (çocuk doğuran kadınların kan geldiği sürede kılamadığı namazlar)

3-Cinnet getirmiş veya sârâ’ya tutulmuş bir insan beş namaz vakti ayılmamışsa. Bunlar o namazları kaza etmezler. Bu özürler namaz vakti çıkmadan sona ererse o vakti kaza ederler.

Sarhoşken geçen namazları kaza etmesi gerekir.

 

S.110-Namazların Kazaya Kalmasını Mubah Kılan Özürler Nelerdir?

C.110-Namazları bile bile kazaya bırakmak büyük günahtır. Onun için hem tövbe etmeli, hem de kaza etmelidir, Namazların kazaya kalmasını mubah kılan özürler şunlardır.

 

1-Uyku,   2-Unutmak,   3-Gaflet

 

S.111-Ehli Tertib Kime Denir? Kaza Namazlarını Nasıl Kılarlar?

 

C.111-Bir insanın üzerindeki kaza namazı altııdan az ise bu kişiye Ehli Tertib denir. Bu kişi kılmadığı kaza namazlarını Birasıyla tertib üzere kılar, karışık kılamaz.

Beş vakit namaz ile vitrin hem edası hem kazası tertib Üzere kılınır. Kaza namazlarıyla  vakit namazları  arasında tertibe riayet gerektir. Ehl-i Tertib değilse ter’tibe riayet gerekmez.

İstediği namazı önce kaza edebilir. Ehli tertib öğleyi kılamamış, ikindi olmuşsa ikindi vaktinde öğleyi kılmadan ikindiyi kılamaz yoksa ikindisi de fasit olur. Ehl-i tertib, öğleyi altı vakit sonra kaza ederse tertib bozulmuş olur.

 

S.112-Tertib Neyle Bozulur?

C.112-Tertib;

1-Geçirdiği namazı hatırlamayarak vakit namazı kılmak.

2-Vakit daralmış hem kazayı hem vakit namazın kılacak vakit kalmamışsa vakit namazını kılar.

3-Geçmiş namazları altıdan çoksa. tertib bozulmuş olur.

 

S.113-Kaza Namazlarını tamamen Kılsa (Kaza Namazı 5 Vakitten Az Kalsa) Tertib Geri Döner mi?

C.113-Geçmiş namazlarını kaza ederek baştan aşağı indirse de tertib tekrar geri gelmez, Ehl-i Tertib olamaz.

 

S.114-Kaza Namazlarına Nasıl Niyet Edilir?

C.114-Kaza Namazlarına;

1-Hangi namazı kaza edeceğini biliyorsa o namazı zikrederek kaza eder (geçirdigim Perşem­be gününün veya dünkü öğle namazını kılmaya gibi).

2-Hangi namaz olduğunu bilmiyorsa iki şekilde niyet edebilir:

a) “Niyet ettim Allah rızası için vaktine yetişip de kılamadığım ilk öğle namazının farzını kaza etmeye”, veya

b) “Niyet ettim Allah rızası için vaktine yetişip de kılamadığım son öğle namazının farzını kaza etmeye”, diye niyet eder.

Böylece her kılışta kılmadığı ilk veya son kalanı kaza etmiş olur.

S.115-Kaza Namazını Sonraya Bırakmanın Hükmü Nedir?

C.115-Kaza Namazını sonraya bırakmanın hükmü;

1-Maliki mezhebine göre; üzerinde kaza namazı olan bir kişinin nafile namazı ile meşgul olması haramdır. Sabah namazının sünneti, Vitir ve bayram namazını kılar.

Diğer sünnetler veya Teravih kılarsa kılmakla sevap kazansa da kaza namazını sonraya bıraktığı için günahkâr olur. Namazı yok olan bir adamın nafile kılması (sünnetler dâhil) haramdır. Eğer kazası azsa namazlardan önceki ve sonraki sünnetleri kılabilir. Sabahın sünnetlerini mutlaka kılacaktır

2-Şafii mezhebine göre; Üzerinde kaza namazı olan bir kişinin nafile namazla (sünnet dâhil) meşgul olması haramdır. Önce kaza namazlarını kılması gerekir.

3-Hanbelî mezhebine göre; Üzerinde geçmiş namazı çok olan bir adamın nafile kılması (sünnetler dâhil) haramdır. Eğer kazası azsa namazlardan önceki ve sonraki sünnetleri kılabilir. Sabahın sünnetlerini mutlaka kılacaktır.

 

4-Hanefi mezhebine göre; Üzerinde kaza namazı alan birinin önce kaza namazını kılması gerekir. Eğer sünnetleri kılarsa haram işlemiş olmaz. Onun iyin hem sünnetleri, hem kaza namazlarını kılabilir.

 

ÜÇ AYLAR VE KANDİL GECELERİ

S.116-Üç Aylar Ne Demektir?

C.116-Bir Yıl 12 aydan meydana gelmektedir, Bu 12 ayın 09 tanesi de. peşpeşe gelen “Recep, Şaban ve Ramazan” aylarıdır. Bu 09 ayın adına “Üç Aylar” denmektedir.

Bir Yılın 12 ay oluşu, yeryüzünün ve gökyüzünün yaratıldığı günden beri aynıdır.

Çünki Allah Teala : “Allah’ın yeri ve gökleri yarattığı günkü hükmüne göre, Allah katında ayların sayısı 12’dir.” (Tevbe, 9/36) buyurınaktadır.

S.117-Üç Aylar’ın Öneminin Kaynağı Nedir?

C.117-Üç Aylar, Peygamber Efendimizin önem verdiği mübarek aylardır. Kandil gecelerinin bol olduğu aylardır. Recep ayında iki tane kandil gecesi vardır, “Regaip Kandili” ve “Miraç Kandili” Şaban ayında “Berat Kandili”. Ramazan ayında ise, bin aydan daha hayırlı “Kadir Gecesi” vardır

Peygamberimiz, Recep ayı geldiği zaman “Allah’ım Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl, Ramazan ayma ulaştır.” diye dua ederdi. ‘Fethu’r-Rabbani, 9/231)

Onun için üç Aylar duaların ve ibadetlerin daha çok kabul olduğu önemli bir zaman dilimidir.

S.118-Regaib Kandili Ne Zamandır? O Gece Neler Yapılmalıdır?

C.148-Regaib Kandili:

Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib Kandili’dir. Bu gece ibadet etmek, Kur’an okumak, kaza namazı kılmak, zikir yapmak çok sevaptır. Gündüzün de oruç tutmak iyi olur. Özel bir namazı yoktur.

S.119-Miraç Kandili  Ne Zamandır? O Gece Neler Yapılmalıdır?

C.149-Recep ayının 27. gecesi miraç kandilidir. (iki rek’atta bir selam vererek) 12 rek’at nafile namaz kılınması güzel görülmüştür. Yüz defa “Sübha­nallahi velhamdulillahi vela ilahe illa’llahu va’llahu ekber” denilmesi, yüz defa istiğfar edil­mesi “Estagfirullahe ve etubu ileyh” denilmesi, Yüz defa “Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed”denmesi uygundur. Bu gece, ibadet etmek, kaza namazı kılmak, Kur’an okumak, tövbe etmek suretiyle ihya edilmelidir. Gündüzün de oruç tutmalıdır.

 

S.120-Berat Kandili Ne Zamandır? 0 Gece Neler Yapılmalıdır?

C 120-Şaban ayının 15. gecesi Berat Kandili’dir bir yıl içinde olacaklar (Mahlûkatın bir yıllık rızkı, zengin, fakir olacaklar, ölecekler, doğacaklar vs.) bu gecede tarafı ilahiden meleklere bildirileceği beyan olunmuştur. Bu geceye mahsus bir namaz yoktur. Gündüz oruç tutulur, gece kaza veya nafile namaz kılınır. Kur’an okunur, dua edilir. Böylece gece ihya edilir.

S.121-Kadir Gecesi Ne Zamandır? 0 Gece Neler Yapılmalıdır?

C121-Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olduğu yoğunluk tarafından kabul edilmiştir.

Kadir Gecesi Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı gecedir ve “Kadir Suresi”nde Allah Teala’nm bildirdiğine göre de bu gece, bin aydan (yani 83 yıl 4 aydan) daha hayırlıdır. Onun için en kıymetli gecedir. Bu geceyi namaz, Kur’an, dua ve tembihatla ihya etmelidir. Bu gecede yapılan ‘dualar makbuldür. Bu geceye mahsus bir ibadet yoktur.

S.122-Mevlid Kandili Ne Zamandır? O Gece Neler Yapılmalıdır?

C 122-Mevlid Kandili, Peygamber Efendimizin doğduğu gecedir. Peygamber efendimiz 20 Nisan 571 (12 rebiyülevvel 571) Yılında Mekke’de doğdu. Peygamberimizin bu doğum gecesini her yıl kutlamak Müslümanlarca, adet haline gelmiştir. Süleyman çelebi 1400 (Hicri 812) Yıllarında mevlidi yazdıktan soma Kandillerde bu mevlidi okumak ve ikramlar yapılmak adet olmuştur. Bu gecede Kur’an okumalı, namaz kılmalı, Hz. Muhammed Ümmeti olduğu için Allah’a şükretmeli ve onun yolundan ayırmaması için dua etmelidir.