Somuncu Baba ve Osman Hulusi Efendi

Somuncu Baba ve Osman Hulusi Efendi

Allah Dostları 1 Serisinin 14. Bölümü Somuncu Baba ve Osman Hulusi Efendi Belgeseli

Somuncu Baba olarak bilinen Şeyh Hamid-i Aksaray-i (1331-1412), Kayseri’de doğmuş, Bursa ve Aksaray’da yaşamış,Malatya ‘nın Darende ilçesinde vefat etmiş mutasavvıftır. Aksaray’da ve Türkiye’nin diğer illerinde türbeleri bulunmaktadır. Kabri ve Türbesi Darende’dedir.

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi 1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış bir gönül sultanıdır. Soy bakımından 12. batından Somuncu Baba’ya oradan da Hz. Muhammed (s.a.s) Efendimize ulaşan nesebiyle 36. kuşaktan Peygamberimizin soyundandır. Babası Es-Seyyid Şeyhzâde Hatip Hasan Efendi, annesi Seyyid İbrahim Taceddin-i Veli soyundan Fatıma Hanımdır. Her iki yönden de Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in soyundandır. 1945-1987 yılları arasında 42 sene bilfiil Somuncu Baba Camii’nde İmam-Hatip olarak görev yapmıştır.

Alternatif Video Seçeneği 1

Alternatif Video Seçeneği 2