Sizden birisi, hanımı mescide gitmek için izin isterse ona mani olmasın.

Söyleyen: Ramuz El-Hadis - Ravi: Hz. İbni Ömer (r.anhüma)