Sizden birisi bir kadınla evlenmek istediğinde, imkan bulursa, nikahını destekleyici olacak vasıflarına nazar etsin.

Kaynak: Ramuz El-Hadis - Ravi: Hz. Câbir (r.a.)