Şirkten söz edilince, aklımıza hemen hayvana, bitki veya heykele tapınmak gelmemelidir .Böyle düşünürsek Hz. İbrahim ve Hz. Muhammed’in savaşlarından sonra şirk dininin mahvolduğunu sanırız .Oysa şirk dini, halkın din duygusunun topluma tahakküm eden mele ve mütrefîn eliyle yönlendirildiği dindir.

Söyleyen: Ali Şeriati