Her kim duâlarının kabûlünü, gam ve üzüntülerinin def olup kaldırılmasını arzu ederse sıkıntıda bulunanların imdâdına yetişsin.

Kaynak: Müslim, Müsakat, 32; İbn Hanbel, Müsned, 3/32.