Abdullah b. Muhammed b. Ubeyd anlatıyor: Ve- hîb b. El-Verd’den nakl etmişlerdir: «Habis İblis bir gün Yahya’ya görünüp sana nasihat etmek istiyorum, demiştir. Yahya ona:

 • Yalan söylüyorsun, bana nasihat etmezsin. Lâkin bana Ademoğullarmdan haber ver, dedi.
 • – Onlar üç sınıftır: Birincisi çok yaman bir sınıftır. Olanca gücümüzle onu takip ederiz, tam yanıl-

dığını  sanınca bir de bakarız ki tevbe ve istiğfara devam eder ve bütün çalışmalarımız boşa çıkar. Sonra yine peşine düşeriz. Yine aynısını yapar. Nihayet ondan ümidimizi keseriz.

İkinci sınıf, çocuklarınızın elinde olan bir top gibi oyuncaktır. İstediğimiz gibi oynatırız, istediğimiz yöne çeviririz onu.

Üçüncü sınıfa gelince; onlar aynen senin gibi ma- sûmdurlar, biz onlara karşı hiç bir şey yapamayız.

 • Pekâlâ bana bir şey yapabildin mi bugüne kadar? “
 • Hayır, yalnız sana bir kere zararım dokundu: Bir defasında sofraya oturmuş yemek yiyordun. İştahını arttırdım. Yedin de yedin, istediğinden daha fazla yedin! O gece namaza kalkamadın, uyuya kaldın, halbuki o geceye kadar devamlı surette gece namazına kalkıyordun.
 • Zararı yok artık şimdiden sonra sofradan, doymadan kalkacağım!
 • Ben de şimdiden sonra hiç bir Ademoğluna öğiitte bulunmayacağım, dedi, del’ûn.

Abdullah b. Ahmed b. Han bel dedi ki, bazı hadis âlimleri bize Sabit el – Bennanî’den şöyle nakl etmişlerdir:

İblis bir defasında Yahyaya göründü. Üzerinde bir sürü şeyler vardı.

Yahya ona :

 • Galiba bunlar, Ademoğlunu yere serdiğin şehvetlerdir, dedi.
 • Evet!
 • Bana ait bir şey var mı içinde?
 • Evet bir defasında tıka basa yemek yedin, namaz ve zikirden ayırdık, seni!
 • Başka?!
 • Vallahi başka yok!
 • Ah ediyorum; bir daha sırf Allah için, karnımı doldurmayacağım.
 • Ben de ahd ediyorum; bir daha kimseye nasihatte bulunmayacağım, dedi mel’ûn.

İbn-i Edib-Dünya der ki: Bazı hadis âlimleri Abdullah b. Haybak’dan şöyle nakl etmişlerdir:

Yahya (A.S.), İblisi kendi asıl sûretinde gördü ve:

 • İnsanlardan en çok kimi seversin; en çok kimden nefret edersin? Söyle bakalım, diye sorunca, İblis şu cevabı verdi:
 • İnsanlar içinde en çok sevdiğim, cimri müzmindir. En nefret ettiğim de cömert i asık tır.
 • Bu nasıl olur?
 • Çünkü bahirin cimriliği, bana yapacak bir şey bırakmadı. Fakat cömert adam’a gelince; Allah onun o halini görür de afv eder diye ödüm patlıyor, dedi.

Sonra şöyle deyip uzaklaştı: «Ah sen, Yahya olmasaydın, sana bunu bildirmezdim.»