Buharî  ile Müslim, ebû Hureyre’den (R.A.) rivayet etmişlerdir. Resûlüllah (S.A.V.) şöyle buyurmuşlardır: «Sizden biriniz uyuduğunda, şeytan başının kafasına doğru üç düğüm atar. Her düğümü  (bütün gece uyu!) diyerek yerine yerleştirir.. Sizden biriniz uyandığı  zaman Allahi zikr ederse, düğümlerden bir tanesi çözülür, abdest alırsa öteki düğüm de çözülür, namaz kılarsa düğümlerden hiç biri kalmaz.. Sabah olunca kendini fevkâlade hinç ve neşeli hisseder. Aksi halde kendini bedbin ve tembel hisseder..»

Sahiheyn’de İbn-i Mes’ûd’den nakl ediliyor: «Allah elçisinin (S.A.V.) yanında sabaha kadar uyuyup da namaza kalkmayan kışi’derı söz açıldı; peygamber (S.A. V.) onun hakkında buyurdu ki, İşte bu adamın kulağına — veya her iki kulağına— şeytan bevl etmiştir (idrarını yapmıştır).»

Bu hal, yatarken âyetel-Kürsî’yi veya da Bakare sûresinin son ayetlerini veya kendini şeytan şerrinden muhafaza edecek herhangi ir şeyi okumadanyatan kimse’ye ariz olur. Yoksa bunları okuyan kimseye  yukarıda ki bahislerde de anlattığımız vechiyle— şeytan bir şey yapamaz. Nitekim yukarıda geçen hadîsler bunlardan herhangi birini okuyan kimseye şeytanın yaklaşamıya- cağını delâlet etmiştir.