Resulullah (sav) şöyle buyurdu :

“Üç şey kimde var ise şeytanın ve askerlerinin şerrinden kurtulmuştur.”

1) Zikrullahı gece-gündüz çok edenler,
2) Seher vakti estağfirullah zikrini yapanlar,
3) Allah korkusundan ağlayanlar…

Kaynak: Hadisi Şerif, Râmuz'ul-Ehâdis 3323