Abdullah b. Ahmed’den nakl ediliyor: «Babam, kış olsun, yaz olsun öğlen uykusuna yatardı  ve beni de yatırırdı. Ve derdi ki: Ömer b. El-Hattâb şöyle demiştir:

Öğlen uykusuna, yatın; çünkü şeytanlar öğlen uykusuna yatmazlar!

Ca’fer b. Muhammed der ki: «Öğlen uykusu aklı geliştirir.»

Katade, Enes b. Malik’den (RA.) rivayet, etmiştir: «Üç şey’e dikkat etmek lâzımdır: Oruç, gündüz uyuyup, gece sehere kalkmak, içmeden önce yemek.