İmam Ahmed Musnedin’de der ki: Ebû Bekr el-Ha- nefî- Ed-Dahhâk b. Osman – Said el-Makberi – Ebû Hu- reyre’den (R.A.) rivayet edilmiştir; dedi ki, Resûlüllah (S.A.V.) şöyle buyurmuşlardır:

«Sizden biriniz mescidde olduğu vakit şeytan gelip ona yaklaşır, kişinin hayvanına yaklaşıp ünsiyet kesp ettiği gibi. Ona sükûnetle yaklaştığında hemen onu avla ve dizginle.» Eb» Hüreyre dedi ki: «Siz bunu görürsünüz: Avlanan kimse, Allah’ı zikr etmez. Dizginlenen kimse de ağzını açar fakat Allah’ı zikr edemez!»

Ahmed der ki: Ebân – Katade Enes (R.A.)’den rivayet etmiştir; Resûlüllah (S.A.V.) şöyle derlerdi:

«Sallarınızı perçinleyin, aralarını yaklaştırın; boyunlar hizasında yapın. Muhammed’in nefsi yedi kudretinde olan (Allaha) kasem ederim ki, şeytanın saf arasından gelib, siyah çökerek koyunlar gibi girdiğini görüyorum.»

İbn’is-Sünnî  «Amelül-Yevm Velleyle» adh kitabında der ki: Ebû Umâme’den (R.A.) nakl edilmiştir; Re- sûlüllalı (S.A.V.) şöyle buyurmuşlardır: «Biriniz camiden çıkmak istediğinde, şeytan başına arıların, kendi beylerine üşüştüğü gibi üşüşür. Onun için mescidin kapısında durduğu zaman, şöyle desin:

«Allahmıî Sana iblîs ve askerlerinden sığınırım.» Onlar ona asla zarar veremez.»