Müslim, Selman’dan (R.A.) rivâyet etmiştir. Resûlüllah (S.A.V.) ‘şöyle buyurmuşlardır: «Mümkün olsa, çarşıya ilk giren ve son çıkan kimse olma. Çünkü orası şeytanın savaş yeridir ve orada diker bayrağını..»
Bu hadîs, başka bir tfanal ile Selman el-Farisî’ve mevkuten şöyle nakl edilmiştir: «Çünkü o, şeytanın yumurtladığı yerdir, sancağı ona yakın olur.»