Harb’ul-Kermanî  anlatıyor. Hadis âlimlerinden bâ- zıları Ebû Ubeyde el-belhî vasıtasıyla El-Hasen’den nakl ettiklerine göre Allahın Resûlü (S.A.V) şöyle buyurmuştur:

«Evlerde güvercinler edinin. Çünkü onlar, şeytanı, çocuklarınızdan men’ederler.»

Harb diyor ki, Ahmed’den işittim dedi ki: «Kişinin evlerde güvercin ve kuşlar beslemesinde bir beis yoktur. Onları ehlileştirir. Onlarla her ne kadar şeytanlar men’ediliyorsa da ben şahsen kerih görüyorum.»