El-Kureşi der ki: Safvan, bâzı şeyhlerden şöyle nakl etmiştir: «Dünyada aldatarnadığı kimse ölünce, Şeytan hırsından çok şiddetli bir tarzda ağlar.»

Salih b. Ahmed b. Hanbel anlatıyor: «Babamın ölümü anında «Olmaz, olmaz!» dediğini duyunca kendilerinden:

  • Neden olmaz, olmaz! diyorsun? diye sordum. Şu cevabı verdiler:

«— Şeytan gelmiş, baş ucumda dikilmiş, beni sapıtmak istiyor; ben de onun meşûm tekliflerine: Olmaz, olmaz diye cevab veriyorum.»

Ebû Dâvud rivâyet etmiştir: Allah’ın Resûlü (S.A. V.) dua ederken şöyle derlerdi: (Ölüm anında Şeytanın çarpmasından sana sığınırım!»

Allah’ın lûtfu ve keremi sayesinde ölüm anında sıkı durmayı, şaşırmamayı dileriz (Allahdan).