Ebû Bekr b. übeyd der ki: Bâzı hadîs âlimleri Ebû Musa el-Eş’arî’den nakl ettiklerine göre Ebû Musel-Eş’- ari şöyle demiştir:

«Sabah olunca İblis askerlerini her tarafa salıverir ve der ki: Herkim bir müslümanı sapıtırsa ona tac giydiririm. Ona deyici der: Falan kimseye iğva verdim karısını boşattım. İblis ona şu cevabı verir:

  • – Belki tekrar evlenir..

Diğeri, ben falan kimseye iğva verdim, babasına âsi geldi, dediğinde,

  • Babasına tekrar iyilikte bulunabilir diye mukabele eder.

Başka biri: «Ben falana iğva ettim; içki içirttim, dediğinde:

Sen? diye cevab verir.

Başka biri:

«Ben talana iğva verdim; zina yaptı» dediğinde,

  • Sen mi?» der.

Daha başka biri: ,

«— Ben de falana iğva verdim, adam öldürdü» der. iblis ona şu cevabı verir:

«— Sen mi, sen mi?!»

Müslim sahihinde, Cabir’den rivayet etmiştir: «Re- sûlüllah’m (S.A.V.) şöyle buyurduğunu duydum: İblis’- in arşı denizin üstündedir. Oradan adamlarını salar ve insanları yoldan çıkartmaya çalışırlar.

En büyük saptırmayı  başarıp gelen ve (şunu şunu yaptım) diyene: «Sen bir şey yapmadın»  diye mukabele eder. Sonra diğer biri gelir: (böyle böyle yaptım) der ona da: «Onu karısından ayırıncaya kadar, bırakmadın değil mi?» der. O da (Evet) der.

«Ha. evet şimdi oldu bravo sana.» diye karşılık verir.

İmam Ahmed de aynısını rivayet etmiştir.

Et-Tartûşî  «Tahrimul-Fevâhis» adiı kitabında der

ki:

Hadîs âlimleri Şam ehlinden bir adamdan bize nakl ettiğine göre, Süleyman (Aleyhisselâm) Cinler’den bir ifrite: «— Vay haline İblîs nerde?»

  • Onun hakkında bir şey mi emrettin?

«— Hayır, sadece soruyorum, O nerededir?»

  • Ardına gidip sana göstereyim, ey Allah’ın Nebisi! dedi ve Süleyman Aleyhisselamm önünde yürüdü. Hücum etti Şeytana doğru, bir de baktı ki O, suyun üstünde bir minder üzerinde oturuyor..

Süleyman (A.S.)ı  görünce, ayağa kalktı ve buyur etti. Sonra Süleyman (A.S.)’a sordu:

  • Bir emrin mi var? diye.. «Hayır; sadece sana sormağa geldim: senin hoşuna gidip de Allahı kızdıran şey nedir?»

Cevab verdi, Mel’ûn:

  • Benim en sevdiğim ve Allah’ın en kızdığı şey; erkeğin erkekle, kadmn kadınla temas etmesidir.