Yâri görünce kaldı gönül arz-ı hâlden
El değmedi şikâyete şükr-i visalden

(Sevgiliye söyleyecek bir çok sözlerim vardı ve gönlümdeki şikayetleri ona bir bir açacaktım.Fakat kendisini görür görmez her şeyi unuttum.Bu kavuşma saadeti içinde ona minnettarlığımı anlatmaktan derd yanmağa vakit bulamadım.)

Söyleyen: Hâletî (Azmî zâde)