Sevgiden, acılar tatlılaşır; sevgi yüzünden bakırlar, altın olur.Sevgi yüzünden tortular durulur, arınır. Sevgiden dertler şifâ bulur, sağalır.Sevgiden, ölü dirilir; sevgi yüzünden pâdişâh kul kesilir. Bu sevgi de, bilginin sonucudur; saçma sapan şeylere kapılan, nasıl olur da böyle bir tahta oturur?.

Söyleyen: Hz. Pir Mevlana (k.s.)